Tłumaczenie tej strony jest niekompletne. Nieukończone części wyświetlane są w języku angielskim.

appearance-icon_64.pngWygląd

Deskbar:Preferencje
Ścieżka:/boot/system/preferences/Appearance
Ustawienia:~/config/settings/system/app_server/appearance
~/config/settings/system/app_server/fonts

Preferencje wyglądu pozwalają Ci zmienić różne aspekty wizualne Haiku.

index Fonty

appearance-fonts.png

Haiku definiuje trzy podstawowe fonty dla różnych zastosowań. Możesz ustawić fonty zwykły, pogrubiony oraz o stałej szerokości, a także ich wielkości używane przez system. Oprócz powyższych, istnieje też oddzielne ustawienie dla fontu menu.

index Instalowanie nowych fontów

New fonts that don't come as part of a regular .hpkg package, can be installed by copying them into a subfolder according to the font type (otfonts, psfonts or ttfonts) into their respective non-packaged folder (see topic Filesystem layout). For TrueType fonts that would be:

/boot/system/non-packaged/data/fonts/ttfonts/    w przypadku fontów dostępnych dla wszystkich użytkowników.
/boot/home/config/non-packaged/data/fonts/ttfonts/    w przypadku fontów dostępnych tylko dla Ciebie.

index Kolory

appearance-colors.png

Na karcie Kolory możesz ustawić kolory poszczególnych części interfejsu. Kontrolka koloru akceptuje upuszczenia z innych programów, pozwalając na przeciąganie kolorów z np. WonderBrusha, Icon-O-Matica lub panelu Tapet.

index Dekoratory okien

appearance-decorators.png

Dekoratory definiują wygląd i styl okien oraz wszystkich elementów interfejsu. Aktualnie Haiku dostarcza tylko jeden dekorator. Jeżeli zainstalujesz więcej dekoratorów, będziesz mieć możliwość wyboru innego przy pomocy menu.

Domyślny dekorator Haiku pozwala ustawić styl strzałek pasków przewijania: albo pojedyncze na końcu pasków dla oszczędności miejsca, albo podwójne — tradycyjne dla BeOS-a — potencjalnie pozwalające zaoszczędzić ruchów myszą przy przewijaniu w górę i w dół lub w prawo i w lewo...

index Antyaliasing

appearance-antialiasing.png

Karta Antyaliasing pozwala modyfikować sposób rysowania rzeczy na ekranie.

index Hinting glifów

Włączony Hinting glifów wyrównuje wszystkie litery w taki sposób, że ich poziome i pionowe krawędzie znajdują się dokładnie pomiędzy dwoma pikselami. Rezultatem jest perfekcyjny kontrast, w szczególności w przypadku czarnego tekstu na białym tle. Font wygląda ostrzej. Możliwe jest także ustawienie hintingu Tylko dla fontów o stałej szerokości, co jest szczególnie przydatne na urządzeniach z ekranami o niskiej rozdzielczości, takimi jak netbooki. W tym przypadku małe fonty mogą wyglądać bardzo źle, gdy hinting jest aktywny, jednak to ustawienie pozwala wykorzystać zalety hintingu w edytorach tekstu i Terminalu.

Zobacz różnicę, jaką robi hinting, na poniższych zrzutach ekranu:

appearance-glyph-off.png
Hinting: wyłączony
appearance-glyph-on.png
Hinting: włączony

Zauważ, że także okna Magnify są narysowane z użyciem innych opcji. Dzięki temu możesz zobaczyć, jak sprawują się w rzeczywistych warunkach, porównując np. pogrubiony tytuł okna lub tekst „35 x 15 @ 8 pixels/pixel”.

index Rodzaj antyaliasingu

Inną techniką poprawy jakości rysowania jest Antyaliasing, który obejmuje wszystkie grafiki wektorowe oraz tekst. Wygładza on tekst zmieniając kolory niektórych pikseli. Istnieją dwa jego rodzaje:

Skala szarości zmienia intensywność pikseli na krawędziach.
Podpikselowy LCD jest lepszy, szczególnie w połączeniu z monitorami LCD (o wysokiej rozdzielczości). Zamiast intensywności piksela, zmieniany jest jego kolor, co przesuwa krawędź o ułamek piksela, ponieważ piksele w ekranach LCD składają się z podpikseli czerwonego, zielonego i niebieskiego.

Poniżej porównanie tych metod:

appearance-glyph-off.png
Skala szarości, hinting: wyłączony
appearance-subpixel.png
Podpikselowe LCD, hinting: wyłączony

Antyaliasing podpikselowy nadaje obiektom drobną kolorową poświatę. Nie każdy za tym przepada. W Haiku możesz wymieszać obie metody i znaleźć dla siebie odpowiednie ustawienie używając suwaka.

This is how hinting with LCD subpixel compares to Grayscale:

appearance-glyph-on.png
Skala szarości, hinting: włączony
appearance-glyph-on-subpixel.png
Podpikselowe LCD, hinting: włączony


Na dole panelu znajdują się dwa przyciski:

Przywróć domyślne ustawia domyślne wartości dla każdego z pól.
Cofnij przywraca ustawienia aktywne w momencie uruchomienia panelu preferencji.