Översättningen av denna sida är inte komplett. Delar av innehållet kommer därför att visas på engelska.

appearance-icon_64.pngUtseende

Deskbar:Inställningar
Position:/boot/system/preferences/Utseende
Inställningar:~/config/settings/system/app_server/appearance
~/config/settings/system/app_server/fonts

Inställningarna i Utseende låter dig justera några aspekter av Haikus utseende.

index Fonts

appearance-fonts.png

Haiku defines three standard fonts for different purposes. You set plain, bold and fixed font types and sizes that will be used throughout the system. Besides these, there's also a separate setting for the font used in menus.

index Installing new fonts

New fonts that don't come as part of a regular .hpkg package, can be installed by copying them into a subfolder according to the font type (otfonts, psfonts or ttfonts) into their respective non-packaged folder (see topic Filesystem layout). For TrueType fonts that would be:

/boot/system/non-packaged/data/fonts/ttfonts/    for fonts available to every user.
/boot/home/config/non-packaged/data/fonts/ttfonts/    for fonts only available to yourself.

index Färger

appearance-colors.png

I fliken Färger kan du ändra färgen på olika delar av användargränssnittet. Färgkällan accepterar att man drar färger från andra program och släpper dem här. Du kan hämta färger från exempelvis WonderBrush, Icon-O-Matic eller Bakgrunder.

index Window decorators

appearance-decorators.png

Decorators determine the look and feel of windows and all GUI elements. Currently Haiku comes with only one default decorator. Should you find and install other decorators, you can choose a different one from the pop-up menu.

Haiku's default decorator lets you set the arrow style of the scroll bar: either single arrows at the end of scrollbars to conserve a bit of space, or double arrows — the traditional BeOS way — potentially saving some mouse moving when scrolling up and down or left and right…

index Kantutjämning

appearance-antialiasing.png

Den andra fliken, Kantutjämning, erbjuder olika inställningar för hur typsnitt återges på skärmen.

index Betoning

När Betoning är aktiverad justeras alla bokstäver så att deras vertikala och horisontella kanter ligger exakt mellan två pixlar. Resultatet är perfekt kontrast, särkillt när det handlar om svart på vitt. Text ser ut att ha skarpare kanter. Det finns också en inställning kallad Endast typsnitt med fast bredd. Det är särskilt användbart på lågupplösta enheter som exempelvis netbooks. Små typsnitt kan vara svårlästa med betoning påslaget, men med denna inställning har du fortfarande fördelen av hintning i textredigerare och i Terminalen.

De förstorade skärmbilderna här under visar hur hintning påverkar text:

appearance-glyph-off.png
Betoning av.
appearance-glyph-on.png
Betoning på.

Notera att alla bilder av programmet FörstoringsGlas självklart också själva är renderade med de olika valen. Du ser alltså hur inställningarna ser ut i praktiken om du jämför t.ex. titeln i den gula fliken, eller texten "33 x 15 @ 8 pixels/pixel".

index Kantutjämningstyp

En annan teknik som förbättrar återgivningen är Kantutjämning, som förutom text även stödjer all vektorgrafik. Den mjukar upp kanter genom att justera färgen på vissa pixlar. Det finns två sätt att göra det:

Gråskala justerar ljusstyrkan på pixlar vid kanten.
LCD subpixel gör ett ännu bättre jobb, särskilt på (högupplösta) LCD-skärmar. Istället för ljusstyrkan justeras pixelns färg, vilket flyttar kanten en bråkdel av en pixel. Det fungerar eftersom varje pixel på en LCD-skärmar har en röd, en grön och en blå yta.

En jämförelse av de två metoderna med förstorade skärmbilder:

appearance-glyph-off.png
Gråskala med betoning av.
appearance-subpixel.png
LCD subpixel med betoning av.

Subpixelbaserad kantutjämning ger en något färgad glöd runt texten, något inte alla tolererar. I Haiku kan du blanda de två kantutjämningsmetoderna och hitta den kombination som passar dig bäst genom att använda ett reglage.

This is how hinting with LCD subpixel compares to Grayscale:

appearance-glyph-on.png
Gråskala med betoning på.
appearance-glyph-on-subpixel.png
LCD subpixel med betoning på.


Längst ner i panelen finns två knappar:

Förval återställer allt till standardinställningarna.
Återställ ställer tillbaka inställningarna som de var när du startade Utseende.