La traducció d'aquesta pàgina encara no està acabada. Fins que ho sigui, algunes part correspondrà a la versió anglesa.

appearance-icon_64.pngAparença

Barra d'eines:Preferències
Ubicació:/boot/system/preferences/Appearance
Preferències:~/config/settings/system/app_server/appearance
~/config/settings/system/app_server/decorator_settings
~/config/settings/system/app_server/fonts

Les preferències de l'Aparença us permeten canviar els aspectes visuals del Haiku.

index Tipus de lletra

appearance-fonts.png

Haiku fa servir tres tipus de lletra diferents per a diferents casos. Podeu triar els tipus de lletra normal, negreta i d'amplada fixa i les mides que el sistema farà servir. A més, també podeu triar la lletra que es farà servir al menús.

index Instal·lació de nous tipus de lletra

New fonts that don't come as part of a regular .hpkg package, can be installed by copying them into a subfolder according to the font type (otfonts, psfonts or ttfonts) into their respective non-packaged folder (see topic Filesystem layout). For TrueType fonts that would be:

/boot/system/non-packaged/data/fonts/ttfonts/   pels tipus de lletra disponibles per a tots els usuaris.
/boot/home/config/non-packaged/data/fonts/ttfonts/   pels tipus de lletra només disponibles per vos.

index Colors

appearance-colors.png

A la pestanya Colors, podeu canviar el colors de les diferent parts de la interfície d'usuari. Podeu canviar el color arrossegant i enganxant des d'altres programes, el que permet arrossegar colors des de, per exemple Pinzell Màgic, Icon-O-Matic o del tauler Fons.

index Decoració de les finestres

appearance-decorators.png

La decoració determina l'aspecte de les finestres i tots els elements de la interfície. Ara per ara Haiku vé amb només una decoració. Si trobeu i instal·leu altres decoracions, podeu triar-ne altres des del menú desplegable.

Haiku's default decorator lets you set the arrow style of the scroll bar: either single arrows at the end of scrollbars to conserve a bit of space, or double arrows — the traditional BeOS way — potentially saving some mouse moving when scrolling up and down or left and right…

index Suavitzat

appearance-antialiasing.png

La pestanya Suavitzat ofereix alguns ajustaments sobre la visualització a la pantalla.

index Consigna de glifs

Podeu alinear totes les lletres de forma que totes les línies verticals i horitzontals estiguin justament sobre dos píxels, activant l'opció Consigna de glifs. El resultat és un contrast perfecte, especialment quan es tracta de negre sobre blanc. El text apareix més nítid. L'opció Només tipus de lletres monoespaiades és especialment útil amb els dispositius de baixa resolució, com ara els netbooks. Activant hinting els tipus de lletra petits poden tenir força mal aspecte, però aquesta opció permet utilitzar el hinting per als editors i el terminal amb millors resultats.

Podeu veure la diferència en utilitzar la consigna en aquestes captures ampliades:

appearance-glyph-off.png
Consigna: desactivat
appearance-glyph-on.png
Consigna: activat

Cal indicar que totes les finestres de la Lupa d'aquesta pàgina, estàn, por suposat, renderitzades amb les opcions respectives. Per tan, obteniu el resultat real de les opcions comparant, per exemple, el títol de la pestanya groga en negreta o el text "33 x 15 @ 8 pixels/pixel".

index Tipus de suavitzat

Una altre tècnica per millorar el renderitzat és el Suavitzat, que es aplicable a tots els gràfics vectorials i també al text. Fa més clares les línies canviant el color d'alguns píxels. Hi ha dos mètodes per fer-ho:

Escala de grisos canvia la intensitat dels píxels de les vores.
Subpíxel LCD ho fa encara millor, especialment amb monitors LCD (d'alta resolució). Canvia el color en lloc de la intensitat, el que fa moure la vora una fracció de píxel, ja que les pantalles LCD mostren cada píxel amb un component vermell, verd i blau.

Veieu els dos mètodes en captures també ampliades:

appearance-glyph-off.png
Escala de grisos, amb Consigna: desactivada
appearance-subpixel.png
Subpíxel LCD, amb Consigna: activada

El suavitat basat en subpíxels afegeix una lleugera brillantor al color dels objectes. Pot no agradar a tothom. A Haiku podeu barrejar els dos mètodes de suavitzat i trobar l'ajustament correcte amb mitjançant una barra lliscant.

This is how hinting with LCD subpixel compares to Grayscale:

appearance-glyph-on.png
EScala de grisos, amb Consigna: activada
appearance-glyph-on-subpixel.png
Subpíxel LCD, amb Consigna: activada


A la part inferior del tauler hi ha dos botons:

Opcions per Omissió Reinicia tot als valors per omissió.
Desfés restaura les opcions que eren actives en iniciar les preferències de l'Aparença.