backgrounds-icon_64.pngTła

Deskbar:Preferencje
Ścieżka:/boot/system/preferences/Backgrounds
Ustawienia:~/config/settings/system/app_server/workspaces
~/config/settings/Backgrounds settings – przechowuje pozycję panelu na ekranie


Możesz ustawić kolor lub obraz jako tło każdego katalogu oraz pulpitu dla każdej przestrzeni roboczej.

backgrounds.png

Górne menu określa, czy zmiany będą zastosowane tylko do aktywnej lub do wszystkich przestrzeni roboczych, czy konkretnego lub każdego nowego katalogu.

Poniżej możesz przypisać obraz lub wybrać Żaden, jeśli chcesz ustawić tylko jednolity kolor. Obrazy mogą też być upuszczone na podgląd po lewej.

Jeżeli chcesz użyć obrazu, musisz ustalić jego położenie:

Ręcznie pozwala ustawić koordynaty. Możesz to zrobić przeciągając obraz na podglądzie po lewej lub podać X i Y samodzielnie.
Wyśrodkuj wyśrodkowuje obraz na ekranie.
Dopasuj rozmiar powiększa obraz nie zważając na proporcje, tak aby wypełniał cały ekran.
Kafelkuj wypełnia ekran powtarzając obraz.

Aktywowanie Zarysu etykiet ikon włącza cienki kontur wokół etykiet ikon.

Czy tekst etykiet jest biały, czy czarny, zależy od ustawionego koloru. Ciemny kolor sprawia, że tekst staje się biały, jasny kolor czyni tekst czarnym. Zatem, ustawiając jako tło jasny obraz, należy również ustawić kolor na jaśniejszy, aby etykiety były czytelne. (Lub użyć opcji zarysu powyżej).
Wybrany kolor jest odzwierciedlony w aplecie Przestrzeni roboczych, który ignoruje obrazy.

Cofnij przywraca ustawienia aktywne w momencie uruchomienia panelu preferencji.
Zastosuj zapisuje zmiany.