datatranslations-icon_64.pngTranslatory

Deskbar:Preferencje
Ścieżka:/boot/system/preferences/DataTranslations
Ustawienia:~/config/settings/* – każdy translator tworzy tutaj własny plik ustawień, gdy zmienisz jego wartości domyślne.
~/config/settings/system/DataTranslations settings – przechowuje pozycję panelu na ekranie.

Każda aplikacja ma możliwość odczytu i zapisu każdego formatu pliku, dla którego jest zainstalowany translator. Ustawienia tychże są dostępne w panelu preferencji Translatory.


datatranslations.png

W zależności od funkcjonalności, każdy translator oferuje inne ustawienia. Zawsze dostępny będzie przycisk O translatorze wyświetlający okno z informacjami o autorze i ścieżką instalacji.
Poniższa tabela przestawia najbardziej użyteczne opcje wbudowanych translatorów.

Ikony ApplePoprawne rozmiary to 16, 32, 48, 128, 256, 512, 1024 (RGB32 i RGBA32)
Obrazy BMP24-bitowe, nieskompresowane, bez przezroczystości
Obrazy EXRformat High Dynamic-Range (HDR) studia ILM
Obrazy GIF8-bitowe, kompresja bezstratna, z przezroczystością
Można zmniejszyć rozmiar wynikowego pliku przez ograniczenia liczby używanych kolorów i palety.
Można zapisać plik z przezroczystością przez automatyczne użycie kanału alfa lub ustawiając przezroczysty kolor RGB ręcznie.
Ikony HVIFTranslator wektorowego formatu ikon Haiku
Obrazy JPEG200024-bitowe, skompresowane, bez przezroczystości
Najistotniejsza jest jakość wyjściowego pliku.
Obrazy JPEG24-bitowe, skompresowane, bez przezroczystości
Oprócz jakości można ustawić wygładzanie, które ograniczy artefakty kompresji, ale może rozmazać obraz.
Obrazy PCX24-bitowe, nieskompresowane, bez przezroczystości, format PC Paintbrush Exchange
Obrazy Photoshop32-bitowe, kompresja bezstratna, z przezroczystością
Translator spłaszcza warstwy obrazu do jednej.
Obrazy PNG32-bitowe, kompresja bezstratna, z przezroczystością
Obrazy PPM24-bitowe, nieskompresowane, bez przezroczystości, format Portable PixMap
Obrazy RAWdo 48 bitów, nieskompresowane, bez przezroczystości
Pliki tekstowe RTFSformatowany tekst
Obrazy SGI24-bitowe, opcjonalna kompresja bezstratna, z przezroczystością
Pliki StyledEditCzysty tekst z formatowaniem przechowywanym w atrybutach pliku
Obrazy TGA32-bitowe, opcjonalna kompresja bezstratna, z przezroczystością
Obrazy TIFF24-bitowe, opcjonalna kompresja bezstratna, z warstwami, z przezroczystością
Obrazy WebP8-bitowe obrazy w formacie YUV 4:2:0, skompresowane, bez przezroczystości
Ikony WindowsPoprawne rozmiary to 16, 32, 48
Obrazy WonderBrush32-bitowe, z warstwami, z przezroczystościa, mieszane dane wektorowe i rastrowe


Zrzuty ekranu, wykresy, czarno-białe rysunki i inne obrazy o ograniczonej liczbie kolorów, a także małe obrazki najlepiej zapisywać w formacie GIF (do 256 kolorów) lub PNG (miliony kolorów). JPEG, dla przykładu, wprowadza artefakty kompresji bez istotnego zysku dla plików o małym rozmiarze.