deskbar-icon_64.pngDeskbar

Deskbar:Preferencje
Ścieżka:/boot/system/preferences/Deskbar
Ustawienia:~/config/settings/Deskbar_settings
~/config/settings/Deskbar_security_code


Dostęp do tego panelu preferencji można uzyskać także z Deskbara. Jego ustawienia są opisane w odpowiedniej sekcji rozdziału Deskbar.