deskbar-icon_64.pngDeskbar

Deskbar:Inställningar
Position:/boot/system/preferences/Deskbar
Inställningar:~/config/settings/Deskbar_settings
~/config/settings/Deskbar_security_code


Inställningarna för Deskbar är också tillgängliga från Deskbar. Inställningarna diskuteras i kapitlet Deskbar.