Översättningen av denna sida är inte komplett. Delar av innehållet kommer därför att visas på engelska.
Innehåll
Deskbar's meny
Verktygsfältet
Listan över aktiva program

Deskbar

Deskbar är den lilla panelen som som standard är placerad i det övre högra hörnet på skärmen. Det är Haiku's version av Windows aktivitetsfält med startknappen. Deskbar innehåller en meny från vilken du kan starta program och inställningar, ett verktygsfält med en klocka och längst ner en lista över de program som är aktiva.

positions

Du kan flytta Deskbar till vilket hörn som helst, eller placera det som en list överst eller underst på Skrivbordet. Du flyttar Deskbar genom att greppa vid den knottriga fältet bredvid verktygsfältet och sedan dra och släppa Deskbar på dess nya position.
Du kan också fälla ihop Deskbar till en mer kompakt utformning genom att dra det knottriga fältet och släppa det på Deskbar's meny. Being only the height of a regular window tab, even windows that take up the whole screen won't obscure the Deskbar tray with its clock and icons.

By gripping the other knobbly widget of the tray, you can change the width of the Deskbar by dragging the mouse left or right:

width

A wider Deskbar allows for more icons in the tray on a single row. It also truncates longer application names in the list of running programs less often, especially if you use larger icons.

index Deskbar's meny

Längst upp i Deskbar finns en knapp med ett löv. Klicka på den för att öppna Deskbar's meny:

deskbar.png

indexDeskbar's inställningar

prefs-deskbar.png

The Deskbar preference panel is divided into three sections.

Program

The following settings don't apply to your installed applications, but to the behavior and visuals of the list of running applications.

Sortera aktiva program Sorterar listan över aktiva program i alfabetisk ordning.
Visa Tracker först Även om du sorterar efter alfabetet så kommer Tracker att vara först i listan.
Visa program-expanderare Visar en pil som kan visa/gömma alla fönster som tillhör ett program.
Expandera nya program Visar ett programs alla fönster vid start.
Hide application names Removes the text labels of running applications.
Icon size Adjusts the icon size of running applications.

Meny

Meny
Här kan du ange hur många senaste dokument, appar och program som skall visas i Deskbar's meny, eller om du inte vill se dom över huvud taget.
Knappen Redigera meny... öppnar mappen ~/config/settings/deskbar/menu/. I den hittar du filerna och mapparna som syns i Deskbar; Program, Exempelprogram, Skrivbordsprogram, och Inställningar.
Du kan ta bort eller lägga till länkar till program, dokument eller till och med sökningar genom att kopiera/ta bort dom från denna mapp.

Det är till och med enklare att dra en fil, mapp eller en sparad sökning och släppa den där du vill ha den i Deskbar.

Programs installed from a package automatically put an entry into the Deskbar. Depending on the number of packages you have installed, this can become a bit crowded. If you prefer to have total control, and only want to see applications you link there yourself (possibly in categorizing sub-folders), here's how to do it:
You create a link of the menu folder in ~/config/settings/deskbar/ and rename to menu_entries. From Terminal that is achieved with:

ln -s ~/config/settings/deskbar/menu ~/config/settings/deskbar/menu_entries

Fönster

Finally, the preferences for the Deskbar window.

Alltid överst Deskbar håller sig alltid högst upp bland alla andra fönster.
Höj vid närkontakt Höjer upp Deskbar när musen är ovanför.
Göm automatiskt The Deskbar is reduced to only a few pixels and only pops up if the mouse pointer touches them.

index Verktygsfältet

calendar.png

Bland mycket annat innehåller verktygsfältet klockan. För musen över den för att visa dagens datum, eller klicka för att visa en kalender. Höger-klicka för att gömma/visa klockan eller starta Tid där tiden kan ändras.

Any program can install an icon in the tray to provide an interface to the user. The email system, for instance, shows a different symbol when there's unread mail and offers a context menu to e.g. create or check for new mail. ProcessController is another example that uses its icon in the tray to provide information (CPU/memory usage) and to offer a context menu.

index Listan över aktiva program

list-of-apps.png

Du kan växla till ett aktivt program genom att klicka på dess fält i Deskbar och i menyn välja (en av) dess fönster. Genom att höger-klicka kan du Gömma/Visa alla fönstren eller Stänga alla och med dem hela programmet.

A SHIFT CTRL click on an application hides all its windows, a CTRL click shows them again.

When using the "expander" setting to show all windows of an application, you can middle-click on a window or app to start a new instance. For example, middle-clicking a running StyledEdit will open a new document window.
Maybe more useful: while holding SHIFT, a middle-click on a window closes it. Handy when you'd like to close some of many open Tracker windows, for example.

Sometimes an application may hang and even though all its windows are gone, the entry in the list of running applications in the Deskbar just won't disappear. In such a situation you use the Vulcan Death Grip to get rid of it: hold SHIFT CTRL ALT and click on the offending entry in the Deskbar. Fascinating!

Om du har aktiverat visning av program-expanderare i Deskbars inställningar, kan du expandera/kollapsera listan över programmens fönster.

In front of every application's window is a symbol providing info on its state. A bright symbol means a window is visible, a dark one that it's minimized. Three lines in front of a symbol shows that it's not on the current workspace.