Preklad tejto stránky zatiaľ nie je dokončený. Dovtedy sa nedokončené časti zobrazia v anglickom origináli.
Obsah
Menu Panelu
Oznamovacia oblasť
Zoznam bežiacich programov

Panel

Panel je malý panel, ktorý je štandardne umiestnený v pravom hornom rohu obrazovky. Je to Haiku obdoba panelu úloh vo Windows, s jeho tlačidlom Štart. Obsahuje menu Panelu, odkiaľ môžete spustiť aplikácie a nastavenia, oznamovaciu oblasť s hodinami a ostatnými nástrojmi pod ním a zoznam momentálne bežiacich programov na spodku.

positions

You can move the Deskbar to any corner or as a bar along the upper or lower border of the screen by gripping the knobbly area on one side of the tray (see arrows above) and drag & drop it into the new position.
You can also fold it into a more compact layout by drag & dropping the knobbly area onto Deskbar's Leaf menu. Being only the height of a regular window tab, even windows that take up the whole screen won't obscure the Deskbar tray with its clock and icons.

Ťahaním myši vpravo alebo vľavo po uchopení za označený ovládací prvok panelu môžete zmeniť šírku Panelu:

width

Širší Panel vám umožňuje mať viac ikon na jednom riadku. Tiež menej často skracuje dlhšie názvy aplikácií v zozname bežiacich aplikácií, obzvlášť ak používate väčšie ikony.

index Menu Panelu

Keď kliknete na vrch Panelu, otvorí sa vám menu:

deskbar.png

indexNastavenia Panelu

prefs-deskbar.png

Nastavenia Panelu sú rozdelené do troch častí:

Aplikácie

Nasledujúce nastavenia sa netýkajú vašich nainštalovaných aplikácií, ale správania a vzhľadu bežiacich aplikácií.

Zoradiť bežiace aplikácie Zoradí všetky bežiace aplikácie podľa abecedy.
Tracker vždy prvý Aj keď zoradíte podľa abecedy, Tracker zostane vždy prvý v zozname.
Zobraziť výsuvný zoznam aplikácií Poskytne malý ovládací prvok na zobrazenie/skrytie všetkých okien programu priamo pod jeho záznamom v Paneli.
Výsuvný zoznam nových aplikácií Novo spustené programy majú ich okná automaticky rozšírené pod ich záznamom v Paneli.
Skryť názvy aplikácií Odstráni textové popisy bežiacich aplikácií.
Veľkosť ikon Prispôsobí veľkosť ikony bežiacich aplikácií.

Menu

Kým prvých pár položiek menu v Paneli je pevne daných, ostatné pod Vypnúť... môžete upraviť.
Tu môžete nastaviť počet nedávnych dokumentov, priečinkov a aplikácií, ktoré sú zobrazené vo svojom menu v Paneli, alebo či ich vôbec chcete vidieť.
Tlačidlo Upraviť v Trackeri... otvorí priečinok ~/config/settings/deskbar/menu/. V ňom nájdete súbory a priečinky, ktoré sa zobrazujú v Paneli, štandardne sú to Aplikácie, Demá, Applety Panelu a Nastavenia.
Môžete zmazať alebo pridať položky, ako napríklad odkazy na aplikácie, dokumenty alebo dokonca požiadavky, ak ich jednoducho prekopírujete/vymažete do/z tohto priečinka.

Programy nainštalované z balíka automaticky vložia položku do Panelu. Ak máte nainštalovaný veľký počet balíkov, Panel môže byť trochu preplnený. Ak uprednostňujete mať plnú kontrolu a vidieť len aplikácie, ktoré ste tam sami pridali (a prípadne rozdelili do podmenu), tu je návod, ako na to:
Vytvorte odkaz priečinka menu v ~/config/settings/deskbar/ a premenujte na menu_entries. Z Terminálu, čo dosiahnete pomocou:

ln -s ~/config/settings/deskbar/menu ~/config/settings/deskbar/menu_entries

Okno

A nakoniec nastavenia okna Panelu.

Vždy na vrchu Panel vždy zostane nad všetkými ostatnými oknami.
Automaticky aktivovať The Deskbar pops to the front when the mouse pointer touches where the Deskbar meets the screen edge, and is lowered when it leaves the Deskbar area.
Automaticky skrývať Panel je zredukovaný len na pár pixlov a zobrazí sa len ak sa ich dotkne kurzor myši.

index Oznamovacia oblasť

calendar.png

Okrem iných vecí sa na oznamovacej oblasti nachádzajú aj hodiny. Prejdite na ne kurzorom, aby sa vám zobrazil čas v bublinovej nápovede. Kliknite ľavým tlačidlom, pre zobrazenie kalendára. Kliknite pravým tlačidlom, pre zobrazenie/skrytie hodin, alebo spustenie nastavení Času, aby ste ho nastavili.

Akýkoľvek program môže umiestniť ikonu do oznamovacej oblasti, aby poskytol rozhranie pre používateľa. Napríklad emailový systém zobrazuje odlišný symbol, keď máte neprečítanú poštu a poskytuje kontextové menu napr. na vytvorenie alebo skontrolovanie správ. Správca Procesov je ďalší príklad, ktorý používa jeho ikonu v oznamovacej oblasti, aby poskytol informácie (využitie CPU a pamäte) a aby poskytol kontextové menu.

index Zoznam bežiacich programov

list-of-apps.png

Môžete prepnúť na konkrétnu spustenú aplikáciu kliknutím na jej položku v Paneli a vybraním (jedného z) jej okien z podmenu. Kliknutím pravým tlačidlom môžete Skryť/zobraziť všetky okná alebo minimalizovať alebo Zatvoriť všetky okná a s nimi celú aplikáciu.

SHIFT CTRL a kliknutie na aplikáciu skryje všetky jej okná. CTRL kliknutie ich znova zobrazí.

When using the "expander" setting to show all windows of an application, you can middle-click on a window or app to start a new instance. For example, middle-clicking a running StyledEdit will open a new document window.
Maybe more useful: while holding SHIFT, a middle-click on a window closes it. Handy when you'd like to close some of many open Tracker windows, for example.

Niekedy môže aplikácia zamrznúť a aj keď sú všetky jej okná zatvorené, položka zo zoznamu bežiacich aplikácií v Paneli nezmizne. V takom prípade môžete použiť vulkánsky smrtiaci chvat, aby ste sa jej zbavili: podržte SHIFT CTRL ALT a kliknite na aplikáciu v Paneli.

Ak ste aktivovali Vysúvacie zoznamy aplikácii v nastaveniach Panelu, môžete rozbaliť resp. zbaliť zoznam okien priamo pod položkou danej aplikácie.

Pred každým z okien aplikácie je symbol poskytujúci informácie o jeho stave. Jasný symbol znamená, že okno je viditeľné; tmavý, že je minimalizované. Tri čiary pred symbolom znamenajú, že sa nenachádza na aktuálnej pracovnej ploche.