The translation of this page isn't yet complete. Until it is, unfinished parts use the English original.
Obsah
Menu Panelu
Oznamovacia oblasť
Zoznam bežiacich programov

Panel

Panel je malý panel, ktorý je štandardne umiestnený v pravom hornom rohu obrazovky. Je to Haiku obdoba panelu úloh vo Windows, s jeho tlačidlom Štart. Obsahuje menu Panelu, odkiaľ môžete spustiť aplikácie a nastavenia, oznamovaciu oblasť s hodinami a ostatnými nástrojmi pod ním a zoznam momentálne bežiacich programov na spodku.

positions

Panel môžete presunúť do akéhokoľvek rohu obrazovky alebo umiestniť ako lištu kdekoľvek pozdĺž horného alebo spodného okraja obrazovky chytením za bodkovanú oblasť na boku oznamovacej oblasti, potiahnutím a následným pustením na novú pozíciu. Môžete ho tiež zložiť do kompaktnejšej verzie, potiahnutím a pustením bodkovanej oblasti na menu Panelu.

By gripping the other knobbly widget of the tray, you can change the width of the Deskbar by dragging the mouse left or right:

width

A wider Deskbar allows for more icons in the tray on a single row. It also truncates longer application names in the list of running programs less often, especially if you use larger icons.

index Menu Panelu

Keď kliknete na vrch Panelu, otvorí sa vám menu:

deskbar.png

indexNastavenia Panelu

prefs-deskbar.png

Nastavenia Panelu sú rozdelené do troch častí:

Aplikácie

Nasledujúce nastavenia sa netýkajú vašich nainštalovaných aplikácií, ale správania a vzhľadu bežiacich aplikácií.

Zoradiť bežiace aplikácie Zoradí všetky bežiace aplikácie podľa abecedy.
Tracker vždy prvý Aj keď zoradíte podľa abecedy, Tracker zostane vždy prvý v zozname.
Zobraziť výsuvný zoznam aplikácií Poskytne malý ovládací prvok na zobrazenie/skrytie všetkých okien programu priamo pod jeho záznamom v Paneli.
Výsuvný zoznam nových aplikácií Novo spustené programy majú ich okná automaticky rozšírené pod ich záznamom v Paneli.
Skryť názvy aplikácií Odstráni textové popisy bežiacich aplikácií.
Veľkosť ikon Prispôsobí veľkosť ikony bežiacich aplikácií.

Menu

While the first couple of menu items of the Deskbar are fixed, you can customized the ones below Shutdown....
Here you can set the number of recent documents, folders and applications that are shown in their menu in the Deskbar, or if you want to see them at all.
The button Edit in Tracker... opens the folder ~/config/settings/deskbar/menu/. In it you'll find the files and folders that appear in the Deskbar, by default these are Applications, Demos, Deskbar applets, and Preferences.
You can delete or add entries like links to applications, documents or even queries by simply copying/deleting them to/from this folder.

Programy nainštalované z balíka automaticky vložia položku do Panelu. Ak máte nainštalovaný veľký počet balíkov, Panel môže byť trochu preplnený. Ak uprednostňujete mať plnú kontrolu a vidieť len aplikácie, ktoré ste tam sami pridali (a prípadne rozdelili do podmenu), tu je návod, ako na to:
Vytvorte odkaz priečinka menu v ~/config/settings/deskbar/ a premenujte na menu_entries. Z Terminálu, čo dosiahnete pomocou:

ln -s ~/config/settings/deskbar/menu ~/config/settings/deskbar/menu_entries

Okno

A nakoniec nastavenia okna Panelu.

Vždy na vrchu Panel vždy zostane nad všetkými ostatnými oknami.
Automaticky aktivovať Panel skočí do popredia ak sa ho dotkne kurzor myši.
Automaticky skrývať Panel je zredukovaný len na pár pixlov a zobrazí sa len ak sa ich dotkne kurzor myši.

index Oznamovacia oblasť

calendar.png

Okrem iných vecí sa na oznamovacej oblasti nachádzajú aj hodiny. Prejdite na ne kurzorom, aby sa vám zobrazil čas v bublinovej nápovede. Kliknite ľavým tlačidlom, pre zobrazenie kalendára. Kliknite pravým tlačidlom, pre zobrazenie/skrytie hodin, alebo spustenie nastavení Času, aby ste ho nastavili.

Akýkoľvek program môže umiestniť ikonu do oznamovacej oblasti, aby poskytol rozhranie pre používateľa. Napríklad emailový systém zobrazuje odlišný symbol, keď máte neprečítanú poštu a poskytuje kontextové menu napr. na vytvorenie alebo skontrolovanie správ. Správca Procesov je ďalší príklad, ktorý používa jeho ikonu v oznamovacej oblasti, aby poskytol informácie (využitie CPU a pamäte) a aby poskytol kontextové menu.

index Zoznam bežiacich programov

list-of-apps.png

You can change to a specific running application by clicking on its entry in the Deskbar and choosing (one of) its windows from the submenu. By right-clicking you can Hide/Show all windows or Close all and with them the entire application.

A SHIFT CTRL click on an application hides all its windows, a CTRL click shows them again.

Sometimes an application may hang and even though all its windows are gone, the entry in the list of running applications in the Deskbar just won't disappear. In such a situation you use the Vulcan Death Grip to get rid of it: hold SHIFT CTRL ALT and click on the offending entry in the Deskbar. Fascinating!

Ak ste aktivovali Vysúvacie zoznamy aplikácii v nastaveniach Panelu, môžete rozbaliť resp. zbaliť zoznam okien priamo pod položkou danej aplikácie.

Pred každým z okien aplikácie je symbol poskytujúci informácie o jeho stave. Jasný symbol znamená, že okno je viditeľné; tmavý, že je minimalizované. Tri čiary pred symbolom znamenajú, že sa nenachádza na aktuálnej pracovnej ploche.