time-icon_64.pngČas

Panel:Nastavenia
Umiestnenie:/boot/system/preferences/Time
Nastavenia:~/config/settings/networktime settings - Všetky nastavenia týkajúce sa synchronizácie času prostredníctvom siete
~/config/settings/RTC_time_settings - Nastavenie hardvérových hodín (miestny čas alebo GMT)
~/config/settings/Time settings - Nastavenie časového pásma
~/config/settings/Time_preflet_window - Pozícia okna panelu atď.

Panel nastavení Času je rozdelený do štyroch kariet:

index Dátum a čas

time-time.png

Na ľavej strane môžete nastaviť deň mesiaca jednoduchým kliknutím naň v kalendári. Mesiac a rok môžete meniť kliknutím na ne a použitím šípok hore/dole napravo od kurzorových klávesov na vašej klávesnici.

Podobne sa vpravo nastavuje aj čas. Alebo priamo pohnite ručičkami hodín.

index Časové pásmo

time-timezone.png

Jednoducho nájdite a vyberte vašu lokalitu v rozbaľovacom menu a zozname miest a stlačte tlačidlo Nastaviť časové pásmo. Krajiny s viac ako jedným časovým pásmom nájdete o jednu úroveň hlbšie.
Vpravo nájdete čas aktuálne nastaveného časového pásma a náhľad času v časovom pásme, ktoré ste vybrali.

Tiež na pravej strane je nastavenie hardvérových hodín vášho počítača. Hodiny majú dva režimy:

Miestny časzobrazovať váš miestny čas, čo typicky chcete, ak zároveň na tomto počítači spúšťate aj Windows.
GMTzobrazovať Greenwich Mean Time, čo je voľba kompatibilná s UNIXom.

index Čas zo siete

Ak máte pripojenie k internetu, ručné nastavovanie dátumu a času je dosť zastaralé. Existujú verejné servery, ktoré poskytujú veľmi presné časové signály.

time-network.png

Pomocou tlačidiel +/- môžete pridať resp. odstrániť NTP servery zo zoznamu.

Zaškrtávacie polia dolu hovoria systému, že má na synchronizáciu Skúsiť všetky servery, nie iba aktuálne vybraný server Synchronizovať pri štarte, aby ste si mohli byť istí, že hodiny vždy zobrazujú správny čas.

Môžete Vrátiť predvolený zoznam serverov ak ste omylom zmazali fungujúce servery NTP a Synchronizovať vaše hodiny ručne. Synchronizáciu je možné spustiť aj z príkazového riadka (alebo skriptu):

Time --update

index Hodiny

time-clock.png

Posledná karta zobrazuje voľby hodín zobrazených v Paneli. Môžete tieto hodiny úplne vypnúť zaškrtnutím poľa hore. Zvyšné voľby sú rovnako samovysvetľujúce.


Na každej karte sa nachádza tlačidlo Vrátiť späť, ktoré vráti nastavenia, ktoré boli aktívne v momente zapnutia nastavení Času.