tracker-icon_64.pngTracker

Panel:Nastavenia
Umiestnenie:/boot/system/preferences/Tracker
Nastavenia:~/config/settings/Tracker/TrackerSettings


Panel nastavení Trackera je dostupný aj z každého okna Trackera pomocou menu Okno | Nastavenia....
O jeho funkciách sa hovorí v téme Tracker.