tracker-icon_64.pngTracker

Deskbar:Inställningar
Position:/boot/system/preferences/Tracker
Inställningar:~/config/settings/Tracker/TrackerSettings


Trackers inställningspanel finns även tillgänglig i Tracker-fönster via menyvalet Fönster > Inställningar....
Dess funktioner beskrivs i kapitlet Tracker.