Översättningen av denna sida är inte komplett. Delar av innehållet kommer därför att visas på engelska.

virtualmemory-icon_64.pngVirtualMemory

Deskbar:Inställningar
Location:/boot/system/preferences/VirtualMemory
Settings:~/config/settings/kernel/drivers/virtual_memory
~/config/settings/VM_data - Lagrar panelens fönsterposition.

Virtuellt minne låter systemet temporärt lägga ut data på hårddisken om RAM-minnet kan utnyttjas bättre till något annat. Så även om du har massor av RAM är det aldrig en dålig idé att avsätta virtuellt minne.

virtualmemory.png

Normally, the swap file is written to the boot partition. If you're running low on free memory there, you can deactivate the Automatic swap management and choose another mounted partition from the popup menu. The swap file size is set with the slider below.
If you often run into disk thrashing due to the virtual memory system swapping memory in and out, you can try to use a separate harddisk for you swap file to avoid I/O congestion. Simply another partition on the same harddisk with your system/data won't help. Upgrading your RAM is of course the most effective way to go...

Förval återställer allt till standardinställningarna.
Återställ ställer tillbaka inställningarna som de var när du startade intällningarna för VirtualMemory.