virtualmemory-icon_64.pngVirtualMemory

Deskbar:Inställningar
Location:/boot/system/preferences/VirtualMemory
Settings:~/config/settings/kernel/drivers/virtual_memory
~/config/settings/VM_data - Lagrar panelens fönsterposition.

Virtuellt minne låter systemet temporärt lägga ut data på hårddisken om RAM-minnet kan utnyttjas bättre till något annat. Så även om du har massor av RAM är det aldrig en dålig idé att avsätta virtuellt minne.

virtualmemory.png

Du kan ange en storlek ännu större än ditt fysiska minne om det behövs. Med dagens gigantiska hårddiskar borde det inte vara något problem att ange en storlek lika stor som det fysiska minnet. Skulle du någon gång få ont om hårddiskutrymme kan du snabbt ändra storleken. I så fall borde du också ta en titt på DiskUsage för att ta reda på vad det är som äter upp ditt hårddiskutrymme.

Normalt lagras den temporära filen på din startpartition. Om du ofta råkar ut för att hårddisken rasslar långa stunder när systemet för virtuellt minne skriver och läser data kan du prova att använda en separat hårddisk till den temporära filen. Det räcker inte att bara använda en annan partition på samma hårddisk.
Att uppgradera RAM-minnet är självklart den mest effektiva lösningen.

Förval återställer allt till standardinställningarna.
Återställ ställer tillbaka inställningarna som de var när du startade intällningarna för VirtualMemory.