virtualmemory-icon_64.pngVirtuálna pamäť

Panel:Nastavenia
Umiestnenie:/boot/system/preferences/VirtualMemory
Nastavenia:~/config/settings/kernel/drivers/virtual_memory
~/config/settings/VM_data - Ukladá pozíciu okna panela.

Virtuálna pamäť umožňuje systému odkladať pamäť na pevný disk, ak sa dá RAM využiť na zmysluplnejšie veci. Takže aj keď máte veľa RAM, poskytnutie virtuálnej pamäte nikdy neuškodí.

virtualmemory.png

Ak potrebujete, môžete nastaviť veľkosť aj na väčšiu, aká je veľkosť vašej fyzickej pamäte. S dnešnými veľkými pevnými diskami by nemalo byť nastavenie veľkosti fyzickej pamäte problémom. Vždy môžete veľkosť virtuálnej pamäte zmenšiť, ak by ste mali nedostatok voľného miesta. V tom prípade by ste sa mali pozrieť na Využitie disku, ak chcete zistiť, čo vám zaberá toľko miesta.

Normálne je odkladací súbor zapísaný na vašej zavádzacej oblasti. Ak je váš disk často vyťažený kvôli virtuálnej pamäti, ktorá neustále vymieňa dáta s fyzickou pamäťou, môžete skúsiť použiť samostatný pevný disk pre váš odkladací súbor. Iba ďalšia disková oblasť na tom istom pevnom disku s vaším systémom/dátami nepostačí.
Najefektívnejšie by samozrejme bolo rozšíriť RAM...

Predvolené vráti všetko na predvolené hodnoty
Vrátiť späť obnoví nastavenia, ktoré boli aktívne, keď ste spustili nastavenia Virtuálnej pamäte.