Preklad tejto stránky zatiaľ nie je dokončený. Dovtedy sa nedokončené časti zobrazia v anglickom origináli.

virtualmemory-icon_64.pngVirtuálna pamäť

Panel:Nastavenia
Umiestnenie:/boot/system/preferences/VirtualMemory
Nastavenia:~/config/settings/kernel/drivers/virtual_memory
~/config/settings/VM_data - Ukladá pozíciu okna panela.

Virtuálna pamäť umožňuje systému odkladať pamäť na pevný disk, ak sa dá RAM využiť na zmysluplnejšie veci. Takže aj keď máte veľa RAM, poskytnutie virtuálnej pamäte nikdy neuškodí.

virtualmemory.png

Normally, the swap file is written to the boot partition. If you're running low on free memory there, you can deactivate the Automatic swap management and choose another mounted partition from the popup menu. The swap file size is set with the slider below.
If you often run into disk thrashing due to the virtual memory system swapping memory in and out, you can try to use a separate harddisk for you swap file to avoid I/O congestion. Simply another partition on the same harddisk with your system/data won't help. Upgrading your RAM is of course the most effective way to go…

Predvolené vráti všetko na predvolené hodnoty
Vrátiť späť obnoví nastavenia, ktoré boli aktívne, keď ste spustili nastavenia Virtuálnej pamäte.