Tłumaczenie tej strony jest niekompletne. Nieukończone części wyświetlane są w języku angielskim.

virtualmemory-icon_64.pngPamięćWirtualna

Deskbar:Preferencje
Ścieżka:/boot/system/preferences/VirtualMemory
Ustawienia:~/config/settings/kernel/drivers/virtual_memory
~/config/settings/VM_data – przechowuje pozycję okna panelu

Pamięć wirtualna pozwala systemowi zrzucać fragmenty pamięci operacyjnej na dysk twardy, jeżeli pamięć RAM może być wykorzystana w lepszy sposób do innych rzeczy. Z tego względu ustawienie obszaru wymiany jest dobrym pomysłem, nawet jeśli komputer ma zainstalowaną dużą ilość RAM-u.

virtualmemory.png

Normally, the swap file is written to the boot partition. If you're running low on free memory there, you can deactivate the Automatic swap management and choose another mounted partition from the popup menu. The swap file size is set with the slider below.
If you often run into disk thrashing due to the virtual memory system swapping memory in and out, you can try to use a separate harddisk for you swap file to avoid I/O congestion. Simply another partition on the same harddisk with your system/data won't help. Upgrading your RAM is of course the most effective way to go…

Przywróć domyślne ustawia domyślne wartości dla każdego z pól.
Cofnij przywraca ustawienia aktywne w momencie uruchomienia panelu preferencji.