tracker-icon_64.pngTracker

Deskbar:Preferencje
Ścieżka:/boot/system/preferences/Tracker
Ustawienia:~/config/settings/Tracker/TrackerSettings


Panel preferencji Trackera jest dostępny w menu Okno | Preferencje... każdego okna Trackera.
Jego funkcje omówione są w rozdziale o Trackerze.