time-icon_64.pngCzas

Deskbar:Preferencje
Ścieżka:/boot/system/preferences/Time
Ustawienia:~/config/settings/networktime settings – wszystkie ustawienia dotyczące synchronizacji czasu przez sieć
~/config/settings/RTC_time_settings – ustawienie zegara sprzętowego (lokalny lub GMT)
~/config/settings/Time settings – ustawienie strefy czasowej
~/config/settings/Time_preflet_window – pozycja okna panelu itp.

Panel preferencji Czasu jest podzielony na cztery karty:

index Data i czas

time-time.png

Po lewej stronie możesz ustawić dzień tygodnia klikając go w kalendarzu. Miesiąc i rok zmienia się używając strzałek w górę i w dół po prawej lub klawiszy strzałek na klawiaturze.

Po prawej stronie podobnie ustawia się czas. Można też przesunąć wskazówki zegara.

index Strefa czasowa

time-timezone.png

Aby zmienić strefę czasową wystarczy wybrać swój kraj z listy i wcisnąć Ustaw strefę czasową. W przypadku krajów z kilkoma strefami czasowymi należy rozwinąć wpis na liście.
Po prawej znajduje się godzina w bieżącej strefie czasowej i podgląd godziny w strefie wybranej z listy.

Również po prawej widoczne jest ustawienie zegara sprzętowego w komputerze. Może on działać w jednym z dwóch trybów:

Czas lokalnywyświetla czas lokalny, co jest zalecanym ustawieniem, jeżeli na komputerze jest zainstalowany także system Windows.
GMTwyświetla czas Greenwich (GMT), co jest ustawieniem kompatybilnym z systemem Unix.

index Czas z sieci

Ręczne ustawianie daty i czasu jest niepotrzebne, jeżeli masz połączenie z Internetem. Istnieją publiczne serwery dostarczające bardzo dokładne ustawienia.

time-network.png

Przyciskami +/- można dodać/usunąć serwery NTP z listy.

Pola wyboru niżej instruują system, aby Wypróbować wszystkie serwery podczas synchronizacji, nie tylko jeden wybrany, oraz aby Synchronizować przy rozruchu, żeby mieć pewność że czas jest zawsze prawidłowo ustawiony.

Można Przywrócić domyślną listę serwerów jeżeli przypadkowo usunięto działające serwery NTP oraz Zsynchronizować czas ręcznie. Synchronizację można wymusić z linii komend (lub skryptu) w następujący sposób:

Time --update

index Zegar

time-clock.png

Ostatnia karta zawiera ustawienia zegara wyświetlanego w Deskbarze. Można go całkowicie wyłączyć polem wyboru na samej górze. Pozostałe opcje nie wymagają wyjaśnienia.


Na każdej karcie znajduje się przycisk Cofnij, który przywraca ustawienia aktywne w momencie uruchomienia panelu preferencji.