La traducció d'aquesta pàgina encara no està acabada. Fins que ho sigui, algunes part correspondrà a la versió anglesa.

tracker-icon_64.pngTracker

Barra d'eines:Preferències
Ubicació:/boot/system/preferences/Tracker
Preferències:~/config/settings/Tracker/TrackerSettings


The Tracker preference panel is also available from every Tracker window with the menu Window | Preferences....
Its functions are discussed in the topic on Tracker.