Preklad tejto stránky zatiaľ nie je dokončený. Dovtedy sa nedokončené časti zobrazia v anglickom origináli.
Obsah
Pripájanie zväzkov
Navigácia
Vzhľad
Predvoľby Trackera
Práca so súbormi
Stav transakcie

Tracker

Tracker je grafické rozhranie na všetky vaše súbory. Umožňuje vám vytvárať nové súbory a priečinky alebo nájsť, spustiť alebo premenovať ako aj skopírovať či odstrániť tie existujúce.

Tým, že je to aplikácia ako každá iná (Plocha je iba celoobrazovkové okno v pozadí), Tracker sa so svojimi oknami zobrazuje v Paneli a môže byť ukončený alebo reštartovaný. Najrýchlejší spôsob na ukončenie a reštartovanie spadnutého či zamrznutého Trackera (alebo Plochy) je zavolať Monitor tímov.

index Pripájanie zväzkov

Aby ste mohli mať prístup k svojmu, CD, USB kľúču atď., musíte najprv daný zväzok pripojiť, čo znamená upozorniť systém o ňom. Toto sa robí kliknutím pravým tlačidlom na Plochu alebo už načítaný zväzok (ako zavádzací disk) a vybraním zväzku zo submenu Pripojiť. To isté menu nájdete aj v Paneli.

drill-down.png

Tu sú aj Nastavenia, aby ste nemuseli manuálne pripájať po každom spustení počítača.
Hore uvedené nastavenia automaticky pripoja každé úložné zariadenie, ktoré pripojíte/vložíte a taktiež pri spustení pripojí všetky disky, ktoré boli pripojené predtým.

Predtým, než odoberiete napr. pevný disk alebo USB kľúč, uistite sa, že ste daný zväzok úspešne odpojili. To garantuje, že všetok prenos dát bol ukončený. Inak môžete prísť o dáta alebo poškodiť disk!
Haiku dokáže pripojiť aj diskové zväzky, ktoré nemajú formát BFS. Pamätajte však, že tieto súborové systémy iné ako BFS neboli dôkladne otestované. Zapisovanie na tieto zväzky môže v niektorých prípadoch spôsobiť stratu dát. Ak chcete zostať v bezpečí, vždy pri ich pripájané zvoľte Pripojiť iba na čítanie!

index Navigácia

Keď dvakrát kliknete na priečinok, Tracker ho predvolene otvára vždy v novom okne a nadradený priečinok nechá otvorený. Takto sa vám môže plocha rýchlo preplniť.
Tomu môžete zabrániť držaním klávesu OPT, čím sa automaticky zavrie nadradený priečinok.
Toto platí aj pri navigácii klávesnicou. O tom sa viac dozviete v téme Klávesové skratky a kombinácie klávesov.

Prechádzanie vašimi priečinkami je jedným z hlavných účelov Trackera, rovnako ako správcovia súborov v iných platformách. Tracker v Haiku má niekoľko unikátnych funkcií, ktoré vám pomôžu robiť to efektívne.

indexPohyb cez submenu

Namiesto dvojitého klikania vašou cestou priečinkami, existuje aj lepší spôsob na pohyb v nich:

drill-down.png

Kliknite pravým tlačidlom na priečinok, okrem zvyčajného kontextového menu tu nájdete aj submenu aktuálneho priečinka, ktoré vám umožní presunúť sa o úroveň nižšie. Jednoducho sa posúvajte dole hierarchiou až kým nenájdete hľadaný súbor a kliknutím ho otvorte. Snímka hore zobrazuje obsah priečinka /boot/home/config/.
Ak tento proces zopakujete počas držania súboru myšou, môžete ho presunúť tam, kde myš uvoľníte.

Podobnú metódu môžete využívať v akomkoľvek okne Trackera:

window-drill-down.png

Kliknite na oblasť vľavo dole, kde sa zobrazuje počet súborov v priečinku, a dostanete submenu pre každú úroveň nad vašou aktuálnou lokalitou. Odtiaľ sa môžete presúvať smerom dole cez priečinky ako obvykle.

Pamätajte, že Plocha je najvyššia úroveň, keďže tam Tracker zobrazuje pripojené zväzky. Takže ak sa chcete presunúť do iného disku, budete najprv musieť navigovať úplne navrch (Plocha), odkiaľ sa dostanete do želaného disku.


Rovnaký druh navigovania cez submenu dostanete aj vtedy, keď myšou pretiahnete súbor nad iný súbor. Po chvíli držania, vyskočí submenu a vy sa môžete pohybovať smerom dole k vášmu cieľu. Ak ste ťahali počas držania pravého tlačidla myši, tak si môžete vybrať medzi skopírovaním, presunutím alebo vytvorením odkazu na súbor vtedy, ako myš uvoľníte.

index Presúvanie sa na súbory pomocou predikcie počas písania

Tento koncept už možno poznáte zo správcov súborov v iných operačných systémoch: napísaním prvých pár znakov názvu súboru preskočíte na prvý súbor so zhodujúcim sa začiatkom názvu. Haiku tento nápad vzal ešte o krok ďalej. Ak sa žiaden názov nezačína na zadané znaky, systém preskočí na prvý názov, ktorý tento reťazec obsahuje. A ak žiaden názov neobsahuje tento reťazec, zhoda sa bude hľadať v atribútoch.

window-type-ahead.png

V snímke hore môžete vidieť veľa súborov začínajúcich sa na „Haiku logo“, čím sa stáva jednoduchý prístup písania začiatku názvu zbytočným. Keď ale napíšete „web“, Haiku preskočí na prvú zhodu v názve: „Haiku logo - website“. Vami zadané znaky sa zobrazujú v ľavom dolnom rohu, kde je normálne uvedený počet všetkých súborov. Sekundu po zadaní znaku sa ukazovateľ vráti do svojho pôvodného stavu, čo vám umožní začať nové hľadanie.

index Filtrovanie počas písania

Namiesto presúvania sa počas písania je existuje iná možnosť na filtrovanie súborov, ktorých názvy nezodpovedajú zadanému reťazcu. Touto metódou môžete dramaticky zvýšiť prehľadnosť, hlavne keď manipulujete s preplnenými priečinkami. Oddeľovaním klávesmi SHIFT SPACE môžete dokonca triediť pomocou viacerých reťazcov.
Narozdiel od presúvania sa, filtrovanie zostane aktívne až kým nestlačíte kláves ESC alebo nezatvoríte okna (alebo neopustíte priečinok v prípade, že používate Navigáciu v jednom okne ).
Filtrovanie počas písania sa dá nastaviť v Nastaveniach Trackera.

index Vzhľad

window-menu.png

Okná Trackera ponúkajú tri rôzne režimy zobrazenia z menu Okno:

Menu Okno ponúka niekoľko iných funkcií:

Sometimes you just want to rearrange a few icons without doing a complete Clean up (ALT K). In that case, you select these icons and start to drag them to their new location. Before you drop them there, keep ALT pressed. This will align the icons to the invisible grid.

The first column in List view mode determines the icon labels in Mini and Icon view mode. Normally, that's the file name, but you can just as well switch to List view, drag the Size column to the left and have the icons labeled with their size when switching back to Icon view mode. Neato!

Použitie ostatných funkcií by malo byť jasné, čím nám zostávajú predvoľby Trackera.

index Predvoľby Trackera

Okno | Predvoľby... otvorí panel s ponukou niekoľkých nastavení, ktoré by mali byť po vyskúšaní, ak nie hneď, jasné. Keďže všetky tieto nastavenia sa živo aplikujú, okamžite uvidíte nimi vykonané zmeny.
Tu sú v skratke popísané menej jasné nastavenia:

Tento panel je, mimochodom, dostupný aj ako Tracker z Nastavení Panelu.

index Práca so súbormi

V kontextovom menu, vyvolanom kliknutím pravým tlačidlom na označený súbor, sa nachádza väčšina príkazov z menu Súbor.

Ako sa zvyčajne sú príkazy pomerne jasné.

index Stav transakcie

Keď kopírujete, presúvate alebo odstraňujete súbory, Tracker zobrazuje vývoj operácie stavovým oknom. Ak začnete viac ako jednu transakciu, každá operácia dostane svoje vlastné zobrazenie stavu.

transaction-status.png

Vpravo sú dve tlačidlá na pozastavenie alebo úplné prerušenie transakcie. Dočasné pozastavenie môže byť užitočné pri presúvaní veľkých súborov. Napríklad budete možno potrebovať rýchlo spustiť náročnú aplikáciu. Kopírovanie veľkého množstvá dát zapchá dátové pásmo pevného disku, čo spomalí vašu prácu.