Preklad tejto stránky zatiaľ nie je dokončený. Dovtedy sa nedokončené časti zobrazia v anglickom origináli.
Obsah
Okno Nájsť
Základné požiadavky - „podľa názvu“
Pokročilé požiadavky - „podľa atribútu“
Ešte pokročilejšie požiadavky - „podľa vzorca“
Výsledkové okno
Šablóny požiadaviek

Požiadavky

Požiadavka je systém hľadania súborov založený na atribútoch a môže byť vykonaná v Trackeri alebo Termináli. Požiadavky sa ukladajú v /boot/home/queries/ a predvolene tam zostávajú sedem dní, potom sú prečistené. Pamätajte, že tieto súbory nie sú statické výsledky hľadania, ale vzorce požiadaviek a ich otvorením spustíte nové hľadanie.
Je to ešte lepšie - na opätovné vykonanie požiadavky na ňu nemusíte ani dvakrát kliknúť. Môžete postupne prechádzať uloženou požiadavkou kliknutím pravým tlačidlom na ňu a navigáciou cez jej submenu.

index Okno Nájsť

Novú požiadavku začnete vyvolaním menu Nájsť... buď z menu Panelu, alebo akéhokoľvek okna Trackera alebo Plochy (ktorá je vlastne celoobrazovkovým oknom Trackera). Skratka je ALT F. Privíta vás toto okno:

basic-query.png
 1. Výber nedávno použitej alebo uloženej požiadavky či uloženie aktuálnych parametrov hľadania ako Šablónu Požiadavky.

 2. Zúženie hľadania zo Všetkých súborov a priečinkov na konkrétne typy súborov.

 3. Určenie metódy hľadania:
  • podľa názvu - základný typ hľadania podľa názvu súboru alebo priečinka
  • podľa atribútu - pokročilý typ hľadanie, určujete hľadané výrazy pre jeden alebo viac atribútov
  • podľa vzorca - ešte pokročilejší typ hľadania, môžete vyladiť komplexný výraz požiadavky
 4. Výber diskov, na ktorých sa bude hľadať.

 5. Zadanie hľadaného výrazu.

 6. Odškrtnite zaškrtávacie políčko Dočasné ak nechcete, aby bola požiadavka odstránená po 7 dňoch.

 7. Vyberte, či má vaša požiadavka zahŕňať Kôš.

 8. Sem môžete zadať názov požiadavky, ak ju chcete uložiť.

 9. Ikonu môžete hocikam pretiahnuť myšou, čím sa požiadavka uloží. Ak tak vykonáte pravým tlačidlom myši, môžete ju uložiť ako šablónu.

index Základné požiadavky - „podľa názvu“

Ak chcete jednoducho nájsť všetky súbory a priečinky na vašich diskoch, ktoré zodpovedajú určitému vzoru, nechajte možnosť hľadaniapodľa názvu, zadajte hľadaný výraz to textového poľa a stlačte ENTER.

index Pokročilé požiadavky - „podľa atribútu“

Môžete vytvoriť ešte pokročilejšie požiadavky hľadaním vrámci atribútov konkrétnych typov súborov. Aby to mohlo fungovať, tieto atribúty musia byť indexované.

query-window.png

Môžete začať nastavením typu súboru z Všetky súbory a priečinky na, povedzme, Text | E-mail a zmeniť metódu hľadania na podľa atribútu.

Týmto pribudne naľavo od textového poľa rozbaľovacieho menu a tlačidlá Pridať a Odstrániť pod tým. Z menu si vyberiete, ktorý atribút má byť predmetom požiadavky. Tlačidlami Pridať a Odstrániť môžete hľadať ďalšie atribúty alebo ich znova odstrániť. Tieto atribúty môžete logicky spojiť operátormi A alebo ALEBO.

Ako príklad spravme požiadavku na e-mail:

query-window-filled.png

Takto vyzerá okno Nájsť, keď hľadáte všetky e-maily, ktoré vám Clara Oswald poslala za posledné 2 mesiace a mali v predmete slová „sufflé“ alebo „impossible“.
Ako vidíte, hľadanie časovo založených atribútov ponúka zopár užitočných fráz: okrem „posledné 2 mesiace“ môžete použiť „dnes“, „včera“, „Pondelok“ alebo „minulý pondelok“ (čo by bol pondelok minulého týždňa), či „posledné 2 minúty/hodiny/dni/týždne“.
Je to dobrý spôsob na zúženie výsledkov hľadania.

index Ešte pokročilejšie požiadavky - „podľa vzorca“

Písanie vzorca ručne môže byť skľučujúce a veľmi nepraktické. Napriek tomu ale má využitie.

Vezmite si hore uvedenú požiadavku podľa atribútu ohľadom e-mailov od Clary. Ak máte všetky atribúty a hľadané výrazy nastavené, skúste prepnúť do režimu podľa vzorca a nechajte sa ohromiť týmto jednoriadkovým reťazcom:

formula-query.png

Ešte raz ako text upravený pre lepšiu čitateľnosť:

(((((MAIL:from=="*[cC][lL][aA][rR][aA] [oO][sS][wW][aA][lL][dD]*")
    &&(MAIL:when>=%2 months%))
    &&(MAIL:subject=="*[sS][uU][fF][fF][lL][éÉ]*"))
    ||(MAIL:subject=="*[iI][mM][pP][oO][sS][sS][iI][bB][lL][eE]*"))
    &&(BEOS:TYPE=="text/x-email"))

Aké je využitie?

index Výsledkové okno

Keď začnete hľadanie, okno Nájsť bude nahradené výsledkovým oknom. Tu je príklad požiadavky pre slovo „server“:

result-window.png

Až na šedé pozadie funguje výsledkové okno rovnako ako všetky ostatné okná Trackera. Niektoré veci stoja za zmienku:

Môžete priradiť rozumné rozložené atribútov konkrétnemu typu súboru. Otvorte súbor obsahujúci súbory takého typu, pre aký chcete vytvoriť šablónu, a usporiadajte atribúty tak, ako ich chcete vidieť vo výsledkoch požiadavky. Toto rozloženie skopírujte v Atribúty | Kopírovať rozloženie.

Otvorte /boot/home/config/settings/Tracker/DefaultQueryTemplates, vytvorte nový priečinok s názvom skupina/typ_súboru, lomka nahraďte podčiarkovníkom, napr. „audio_x-mp3“. Otvorte tento priečinok a vložte predtým skopírované rozloženie v Atribúty | Vložiť usporiadanie.

index Šablóny požiadaviek

Ak dvakrát kliknete na uloženú požiadavku, uskutoční sa hľadanie a okamžite sa zobrazí výsledkové okno. Možno ale nechcete hľadať presne s týmito parametrami, ale použiť ich ako východisko pre mierne upravený vzorec.
Použitím položky menu Uložiť požiadavku ako šablónu (pozri (1) v snímke navrchu) alebo pretiahnutí ikony pravým tlačidlom myši (10) hocikam môžete vytvoriť šablónu. Dvojité kliknutie na ňu neotvorí výsledkové okno, ale panel Nájsť, čo vám dá možnosť rýchlo zmeniť hľadaný reťazec alebo pridať/odstrániť atribúty.

Kdekoľvek tieto šablóny uložíte, budú uvedené v zozname nedávno použitých požiadaviek v paneli Nájsť.