Typy súborov

Na rozdiel od Windows, Haiku sa nespolieha na trojpísmenovú príponu názvu súboru (napr. .txt, .jpg, .mp3) pri určovaní jeho typu. Táto metóda sa používa iba ako posledné východisko. Haiku používa typy MIME presne tak, ako je zvykom na internete.

Napriek tomu, že v Haiku neexistuje žiadny dôvod na používanie súborových prípon, nezabudnite ich pridať do súborov, ktoré chcete zdieľat s používateľmi iných operačných systémov, napr. cez e-mail, pri nahrávaní na server alebo výmenu cez USB disk. Inak by ich systém nemusel rozoznať typ súboru.

index Nastavenie typu konkrétneho súboru

Môžete zmeniť typ konkrétneho súboru, jeho ikonu a súvisiacu aplikáciu. Vyberte súbor a spustite Doplnky | FileType z kontextového menu vyvolaného kliknutím pravým tlačidlom myši.

filetype-addon.png

index Typ súboru

Hore je uvedený súbor PNG, jeho MIME reťazec je image/png. Povedzme, že ste si istý, že súbor nie je PNG, ale GIF. To môžete zmeniť buď zadaním správneho MIME reťazca manuálne, alebo jedným z tlačidiel pod textovým poľom:

Vybrať... zobrazí hierarchický zoznam typov súborov, odkiaľ vyberiete image | GIF Image.
Rovnaký ako... otvorí súborový dialóg, z ktorého si vyberiete súbor s hľadaným typom súboru.

index Preferovaná aplikácia

Toto rozbaľovacie menu zobrazí zoznam všetkých aplikácií, ktoré dokážu pracovať s daným typom súboru. Tu si vyberiete, ktorý program má otvoriť konkrétny súbor po dvojkliknutí naň. Napríklad by ste mohli zmeniť preferovanú aplikáciu súboru HTML z prehliadača na textový editor, pokiaľ na ňom pracujete. Každý iný súbor HTML bude napriek tomu preferovane otvorený v prehliadači, iba tento konkrétny sa spustí v textovom editore.

Predvolená aplikácia je tá, ktorá je globálne nastavená pre daný typ súboru. Ak vami žiadaný program v rozbaľovacom menu nenájdete, znova sú tu tlačidlá Vybrať... a Rovnaká ako..., ktoré fungujú tak, ako sú popísané v časti „Typ súboru“ vyššie.

index Ikona

Ak ste premýšľali prečo je pole ikony vpravo hore prázdne: Ikony sa normálne dedia od systémovo predvolených pre daný typ súboru. Môžete otvoriť doplnok FileType nejakého súboru, ktorý obsahuje ikonu a tú myšou pretiahnuť do poľa ikony. Alebo na pole dvojkliknúť a vytvoriť alebo upraviť vašu vlastnú ikonu. Viac informácií o ikonách a o tom, ako ich vytvárať, nájdete v sekcii Icon-O-Matic.

index Špeciálne nastavenia aplikácií

Ak spustíte doplnok FileType na spustiteľnom súbore (tu: StyledEdit), zobrazí sa vám iné okno:

filetype-addon-stylededit.png

Navrchu, namiesto štandardného MIME reťazca, uvidíte jedinečný podpis aplikácie. Pomocou neho dokáže systém nájsť program nezávisle na tom, kde je nainštalovaný.

Pod tým nájdete viaceré príznaky, ktoré ovládajú správanie aplikácie:

Jednoduché spustenie Každý spustiteľný súbor môže mať iba jednu bežiacu inštanciu. Ak máte ale dve kópie danej aplikácie, môžu bežať naraz.
Viacnásobné spustenie Aplikácia môže mať viac spustených inštancií.
Exkluzívne spustenie Skutočne môže bežať iba jedna inštancia aplikácie s daným podpisom.
Iba argumenty Indikuje, že aplikácia nereaguje na správy.
Aplikácia na pozadí Aplikácia nebude zobrazená v Twitcheri a v zozname bežiacich aplikácií v Paneli.

Ďalej je tu zoznam podporovaných typov súborov. Môžete pridávať (a odstraňovať) typy súborov ak si myslíte, že s nimi aplikácia dokáže pracovať. Ako dôsledok sa táto aplikácia zobrazí v menu preferovaných aplikácií alebo v kontextovom menu Trackera Otvoriť pomocou... keď pravým tlačidlom kliknete na vybraný typ súboru.

V dolnej časti je uvedená verzia programu a informácie o autorských právach. Tak, ako podpis aplikácie, sú vyplnené autorom aplikácie a nemali by ste do nich zasahovať.

index Globálne nastavenia v Nastaveniach Typov súborov

Nastavenia Typov súborov sa nezaoberajú jednotlivými súbormi, ale globálnymi nastaveniami typov súborov. Môžete meniť predvolené ikony a preferované aplikácie alebo pridávať, odoberať alebo meniť atribúty typov súborov. Dokonca môžete vytvoriť váš vlastný typ súboru.

Všetky typy súborov a ich konfigurácie sú uložené v /boot/home/config/settings/mime_db/. Predtým, než začnete experimentovať, bolo by rozumné zálohovať si daný priečinok...

Ďalšie informácie o typoch súborov sa dozviete vo workshope: Typy súborov, atribúty, index a požiadavky.