Preklad tejto stránky zatiaľ nie je dokončený. Dovtedy sa nedokončené časti zobrazia v anglickom origináli.
Obsah
BeOS bitmapové vs. Haiku vektorové ikony
Ikony sú atribúty
Tvorenie ikon v Icon-O-Matic
Cesta
Tvar
Štýl
Transformátor
Uloženie ikony
Tipy & Triky

icon-o-matic-icon_64.pngIcon-O-Matic

Panel:Aplikácie
Umiestnenie:/boot/system/apps/Icon-O-Matic
Nastavenia:~/config/settings/Icon-O-Matic


Predtým, než začneme vytvárať ikony v Icon-O-Matic, si povieme zopár slov o ikonách v Haiku vo všeobecnosti.

index Bitmapové ikony BeOS vs. vektorové ikony Haiku

Na rozdiel od BeOS, Haiku používa vektorové ikony namiesto bitmapových. Špeciálny formát pre vektorové ikony v Haiku (HVIF) bol vyvinutý tak, aby bola veľkosť súboru ikony malá a aby bolo vykresľovanie rýchle. Preto sú naše ikony väčšinou oveľa menšie ako bitové mapy alebo veľmi rozšírený formát SVG. Taktiež, na rozdiel od bitmapových ikon BeOS, nie sú ikony v Haiku obmedzené 8-bitovou paletou (256 farieb).
Pozrite sa napríklad na túto ikonu Terminálu:

BitmapovéSVGHVIF
i-o-m-terminal-bitmap32 i-o-m-terminal-bitmap16terminal-icon_32terminal-icon_32
1 024 bajtov
+ 256 bajtov
7 192 bajtov 768 bajtov

Všimnite si, že BeOS používa dve verzie tej istej ikony, jednu 16x16 a druhú 32x32, na dosiahnutie výsledku v režime zoznamu a v režime zobrazenia ikon.

Vektorové ikony tento trik nepotrebujú. Nielenže zaberajú iba pár stoviek bajtov, ale ich veľkosť je oveľa lepšie prispôsobiteľná ako veľkosť bitmapových ikon. (Poznámka: BeOS ponúklo iba veľkosti 16x16 a 32x32.)

16x1632x3264x64128x128
Bitmapové i-o-m-bitmap16 i-o-m-bitmap32 i-o-m-bitmap64 i-o-m-bitmap128
Vektorové i-o-m-vector16 i-o-m-vector32 i-o-m-vector64 i-o-m-vector128

index Ikony sú atribúty

Ikony sú v súboroch uložené ako ich atribúty. To ale neznamená, že je nutné, aby každý súbor mal tento atribút na to, aby mal zobrazenú ikonu v okne Trackera: dátové súbory dedia svoje ikony podľa typu súboru. Globálne sa dá zmeniť ikona typu súboru v nastaveniach Typov súborov Ak chcete iba pridať špeciálnu ikonu individuálnemu súboru, môžete použiť doplnok FileType. Ďalšie informácie nájdete v téme Typy súborov.

Pretože je ikona atribútom, iba súborové systémy s podporou metadát môžu uchovať individuálnu ikonu súboru. Takže ak budete presúvať vaše súbory zo zväzku BFS, odporúčame vám zabaliť ich do archívu zip, aby ste sa vyhli strate ikon alebo iných atribútov.

index Tvorenie ikon v Icon-O-Matic

Icon-O-Matic je editor ikon Haiku, ktorý dokáže uložiť vašu prácu vo formátoch HVIF, SVG alebo PNG. Ikona tiež môže byť priamo pripojená ako atribút existujúcemu súboru alebo ako zdroj alebo zdrojový kód pre vývojárov. Keďže aplikácia bola ušitá na mieru optimalizovanému formátu HVIF, jej používanie odráža vnútorné fungovanie tohto formátu.

Na rozdiel od bežného softvéru na tvorbu vektorovej grafiky tu nebudete pracovať so samostatnými objektmi s konkrétnymi vlastnosťami ako cesta, šírka ťahu, farba ťahu a výplne atď. Namiesto toho budete skladať objekty („tvary“) zo zdieľaných ciest a farieb („štýly“) a nastavovať určité vlastnosti. Opätovné použitie prvkov je jedným z tajomstiev efektivity HVIF. Napriek tomu, že táto metóda predstavuje pre používateľa niekoľko obmedzení, má aj svoje výhody. Napríklad opätovným použitím cesty možno modifikovať niekoľko objektov upravením tejto jednej cesty. Dá sa to prirovnať k objektu a jeho tieňu. Úprava zdieľanej cesty zmení samotný objekt a automaticky (hoci možno skreslene) aj jeho tieň.

Tu je rýchly prehľad okna Icon-O-Matic:

i-o-m-overview.png

Aby ste mohli na plátne vytvoriť viditeľný objekt, potrebujete tvar s jeho cestou a štýlom. Pohodlne môžete vytvoriť jeden, dva alebo všetky 3 z menu Tvarov. Každý druh objektu (cesta, tvar, transformátor a štýl) má svoj vlastný zoznam prvkov, ktoré ponúkajú rôzne príkazy. Každý prvok má určité možnosti, ktoré sa nastavujú v Nastaveniach.

index Cesta

Cesta pozostáva z niekoľkých bodov spojených čiarami alebo Bézierovými krivkami. Ak chcete pridávať alebo meniť body, uistite sa, že daná cesta je vybraná v zozname ciest.

Jednoduché kliknutie na plátno nastaví prvý bod. Počas nastavovania bodu rozhodujete, či bude výsledná čiara rovná alebo krivá: jednoduché kliknutie a pustenie vyprodukuje rovnú čiaru, podržanie tlačidla a posunutie myši vysunie úchopy Bézierovej krivky. Samozrejme, všetko môžete neskôr zmeniť.

i-o-m-path-ab

Aby ste sa dostali z obrázka „A“ do „B“, musíte transformovať niektoré body z rohových na krivkové. To sa robí držaním klávesu ALT počas kliknutia na bod, čím sa vysunú úchopy. Takto vznikne symetrický Bézier: prvý úchop kopíruje pohyb druhej. Ak chcete, aby sa úchopy hýbali nezávisle, znovu kliknite a pretiahnite úchop Béziera počas držania klávesu ALT.
Zmeniť riadiaci bod Bézierovej krivky na rohový bod môžete znova držaním klávesu ALT počas kliknutia na bod.

Ak chcete presunúť bod, jednoducho naň kliknite a pretiahnite ho myšou. Viac bodov sa dá vybrať držaním kĺavesu SHIFT, čím natiahnete obdĺžnik výberu. Označené body sa líšia od neoznačených červeným okrajom namiesto čierneho.
Ak chcete do existujúcej cesty pridať bod, kliknite na čiaru medzi bodmi, ktoré ju určujú. Označené body môžete odstrániť stlačením DEL alebo kliknutím na bod počas držania klávesu CTRL.

Kurzor myši indikuje aktuálny režim:

i-o-m-pointer-move-path i-o-m-pointer-insert i-o-m-pointer-add i-o-m-pointer-delete i-o-m-pointer-bezier i-o-m-pointer-select
Presúvanie bodov Vkladanie bodov Pridanie bodov Odstránenie bodov
CTRL
Rohové↔Bézierove body
ALT
Výber bodov
SHIFT

Kliknutím na bod alebo výber bodov pravým tlačidlom myši vyvoláte kontextové menu:

Vybrať všetkyALT AVyberie všetky body aktuálnej cesty.
TransformovaťTVloží všetky vybrané body do transformačného boxu, čo vám umožňuje hýbať, meniť veľkosť a otáčať všetky body spolu. Funguje to presne ako s tvarmi (popísané nižšie).
RozdeliťRozdelí vybrané body na dva na sebe ležiace.
PrevrátiťOtočí vybrané body o 180°. Ovplyvňuje iba Bézierove body.
OdstrániťDELOdstráni všetky vybrané body.

Menu cesty

Menu Cesty ponúka niekoľko samozrejmých položiek, ako Pridať obdĺžnik a Pridať kružnicu alebo Duplikovať či Odstrániť cestu. Tu sú tie, ktoré možno treba trochu objasniť:

ObrátiťAk vaša cesta nie je „uzavrená“ (pozrite Vlastnosti cesty nižšie), kliknutie na plátno vždy vytvorí nový bod, ktorý sa spojí s posledným. Možnosť „Obrátiť“ prevráti toto poradie a váš nový bod bude pripojený k pôvodnému začiatočnému bodu.
VyčistiťUžitočné pri importe SVG, táto funkcia odstráni nadbytočné body.
Otočiť indexy vpredALT RTáto funkcia otočí otvor cesty. Najlepšie je to vidieť na neuzavretej ceste so štýlom a transformátorom ťahu. Ak vaša cesta vyzerá ako ⊂, bude sa otáčať takto: ⊂ ∩ ⊃ ∪ (v smere hodinových ručičiek).
Otočiť indexy opačneALT SHIFT RRobí to isté v opačnom smere.

Vlastnosti cesty

Vlastnosti v dolnej časti okna vľavo ponúkajú všetky dostupné nastavenia aktuálne vybraných objektov. Cesta má iba dve: Názov a či je Zatvorená alebo nie.

index Tvar

Tvar zlučuje jednu alebo viac ciest so štýlom. V podstate je to objekt, ktorý bude na plátne viditeľný. Zlučovanie sa robí zaškrtávacími políčkami, ktoré sú pred cestami a štýlmi: Jednoducho vyberte váš tvar a zaškrtnite cesty a štýl, ktoré požadujete.

Tvar udáva, ako budú cesta a štýl aplikované, napr. či má byť objekt vyplnený alebo iba načrtnutý (čo sa robí pomocou Transformátorov, k tomu sa dostaneme neskôr). Tvar môžete tiež presúvať, otáčať alebo meniť jeho veľkosť bez akejkoľvek manipulácie s použitými cestami. Týmto spôsobom môžete viackrát použiť tú istú cestu a dostať tak rôzne, ale príbuzné tvary.

i-o-m-shape

Okolo označeného tvaru sa zobrazí obdĺžnik. Podľa toho, kde ho uchopíte ním môžete hýbať, meniť jeho veľkosť alebo otáčať ho okolo bodu v strede tvaru, ktorý tiež môžete presunúť. Držaním klávesu SHIFT uzamknete smer hýbania, obmedzíte otáčanie na 45° a zachováte pomer strán pri zmene veľkosti. Kurzor myši znova indikuje aktuálny režim:

i-o-m- move-shape i-o-m-pointer-resize i-o-m-pointer-rotate i-o-m-pointer-move-rotation
Presúvanie Zmena veľkosti Otáčanie Presúvanie
stredu otáčania

Tvary na sebe ležia, dalo by sa povedať, že každý vo svojej vlastnej vrstve. Ak chcete zmeniť poradie týchto vrstiev, môžete tak urobiť jednoduchým uchopením a pretiahnutím na inú pozíciu v zozname tvarov.

Menu tvaru

Menu Tvaru ponúka už spomenutú možnosť Pridať prázdny, s cestou/štýlom/cestou a štýlom a Duplikovať alebo Odstrániť tvar. Ďalej sú tu možnosti:

Obnoviť transformáciuVráti späť všetky presuny, zmeny veľkosti a rotácie, ktoré ste aplikovali na daný tvar.
Zmraziť transformáciuKeď transformujete tvar, jeho pridelené cesty zostanú v pôvodnej pozícii. Je to tak úmyselne; možno viac ako jeden tvar používa danú cestu, možno ste úmyselne použili Možnosti | Prichytávať k mriežke aby ste umiestnili body na presných okrajoch.
Ak nie, „Zmraziť transformáciu“ aplikuje aktuálnu transformáciu tvaru na cesty, ktoré mu patria. Následná funkcia „Obnoviť transformáciu“ potom vráti tvar do tohto nového stavu.

Vlastnosti tvaru

Okrem Názvu ponúka okno Vlastnosti tvaru tieto možnosti:

Min. detailMinimálna úroveň detailov
Max. detailMaximálna úroveň detailov
Úroveň detailov (LOD)
16x1632x3264x64
i-o-m-lod-icon_16 i-o-m-lod-icon_32 i-o-m-lod-icon_64

Všimli ste si, že na 16-pixlovej verzii ikony BeVexed nie sú žiadne čísla? To sa robí pomocou nastavenia detailov vo vlastnostiach tvarov.
S touto funkciou môžete kontrolovať viditeľnosť tvaru v závislosti od veľkosti ikony. Týmto spôsobom môžete vynechať detaily, ktoré vyzerajú dobre na väčšej ikone, no zle na menšej verzii.

Funguje to takto: úroveň detailu 1,0 je definovaná ako ikona o veľkosti 64 px. Úroveň detailu ikony vypočítate tak, že veľkosť ikony jednoducho vydelíte číslom 64, napr. ikona veľká 16 px má úroveň detailov 16/64 = 0,25. Tvar nebude viditeľný pod svojím Min. detailom a nad svojím Max. detailom.

Takže ak nastavíte tvaru Min. detail 0,0 a Max. detail 0,5, znamená to, že tvar bude viditeľný iba v ikonách s veľkosťou rovnou alebo menšou ako 32 px. Aj chcete vynechať veľkosť 32 px, musí byť úroveň detailov nižšia ako 0,5, teda napr. 0,49.

Úroveň detailov neslúži iba na vynechávanie detailných tvarov, ale napríklad aj na zmenu hrúbky ťahu v iných veľkostiach ikony. Jednoducho duplikujte tvar, urobte vami požadované zmeny a nastavte úroveň detailov tak, aby sa zobrazoval buď jeden, alebo druhý tvar. Toto môže potenciálne spôsobiť zmätok, keď nevedomky prekryjete úroveň detailu a neviete, prečo sa na jednej veľkosti zobrazujú oba tvary...
Napríklad, ak Tvar 1 má byť zobrazený pod veľkosťou 48px a Tvar 2 nad veľkosťou 48px (Úroveň detailov: 48/64 = 0.75):

OKZle!
Tvar 1Min. detail0.00Min. detail0.00
Max. detail0.74Max. detail0.75
Tvar 2Min. detail0.75Min. detail0.75
Max. detail4.00Max. detail4.00

index Štýl

Štýl môže byť buď pevne daná farba alebo nejaký druh farebného prechodu.
Okrem preddefinovaných farieb pod Paletou si môžete namiešať vašu vlastnú kliknutím na aktuálnu farbu. Tiež si všimnite posuvník pod farebným spektrom, ktorým sa nastavuje alfa kanál.

i-o-m-gradients

Takto môžete rýchlo vytvoriť nový štýl namiešaním vašej vlastnej farby a jednoduchým uchopením a pretiahnutím myšou do zoznamu štýlov.

Ak si vyberiete farebný prechod, najprv nastavte jeho typ (Lineárny, Radiálny, Diamant, Kužeľ) a potom vyberte začiatočnú a konečnú farbu. To sa robí pretiahnutím farby myšou z farebného segmentu do indikátorov farieb pod farebným prechodom.
Samozrejme, tieto indikátory môžete presúvať a meniť tak farebný prechod podľa vášho vkusu. Ak chcete mať vo farebnom prechode viac farieb, môžete dvojklikom na farebný prechod pridať nové indikátory. Stlačenie klávesu DEL odstráni vybraný indikátor.

Obdĺžnik predstavujúci farebný prechod môžete presúvať, otáčať a meniť jeho veľkosť. Funguje to presne tak, ako pri tvaroch.

Menu štýlu

Menu Štýlu ponúka známe nastavenia Pridať, Duplikovať alebo Odstrániť štýl a Obnoviť transformáciu.

Vlastnosti štýlu

The Názov je jediná Vlastnosť štýlu.

index Transformátor

Transformátor dokáže meniť vzhľad tvaru. Nečakajte ale, že premení vaše auto na bojového robota...

Pridanie transformátora

ObrysPridá tvaru obrys.
ŤahNakreslí cestu tvaru namiesto vyplnenia štýlom.

V závislosti od druhu Transformátora môžete nastavovať rôzne vlastnosti.

Vlastnosti transformátora

Okrem Názvu a Šírky ponúka okno Vlastností transformátora (v závislosti od typu mierne odlišné) možnosti:

ZakončeniaIba pre Ťah. Definuje zakončenia čiary: Rovné, Štvorcové alebo Okrúhle.
Detegovať orient.Iba pre Obrys. Určuje, či sa obrys nachádza vo vnútornej alebo vonkajšej strane cesty.
SpojeUrčuje akým spôsobom sa čiary spájajú v bode: Ostrý, Oblý alebo Zrazený.
Limit ostrého spojaIba keď sú hore uvedené Spoje nastavené na „Ostrý“, toto nastavenie má vplyv na vzhľad ostrého spoja.

index Uloženie ikony

V hornej časti okna sa nachádza typická menu lišta, ktorá obsahuje možnosti Súbor, Upraviť, Možnosti. Z názvov je jasné, akú majú funkciu, takže bližšie si popíšeme iba ukladanie.

Súbor | Uložiť ako... uloží ikonu v špecialnom formáte Icon-O-Matic, ktorý uchováva informácie ako názvy ciest, tvarov a štýlov. Tieto informácie budú odstránené potom, ako ikonu exportujete, aby sa ušetrilo miesto. Týmto spôsobom je dobré zálohovať vašu prácu, pretože bez pomenovaných objektov sa všetkému priradí názov „<path>/<shape>/<style>“, kvôli čomu môže byť ďalšia práca s ikonou únavná.

Súbor | Exportovať ako... otvorí známy panel uloženia s možnosťou výberu formátu. Ponúka tieto možnosti:

HVIFVektorový formát ikony Haiku
HVIF RDefUloží ako zdroj pre programátorov
Zdrojový kód HVIFUloží ako zdrojový kód pre programátorov
SVGUloží ako SVG
PNGUloží ako PNG s veľkosťou 64 pixlov
Množina PNGUloží ako PNG s veľkosťami 16, 32 a 64 pixlov
Atribút BEOS:ICON Vyberte súbor a priamo mu priraďte ikonu ako atribút
Atribút META:ICON Vyberte súbor a pripojte k nemu ikonu ako prosté metadáta

index Tipy & Triky

Zopár vecí, na ktoré by ste mali myslieť počas práce s Icon-O-Matic a všeobecné tipy pri používaní: