Preklad tejto stránky zatiaľ nie je dokončený. Dovtedy sa nedokončené časti zobrazia v anglickom origináli.
Obsah
The Filter
The List
The Info Area
Tools and Show menus
Creating a User Account
Rating and Commenting

haikudepot-icon_64.pngHaikuDepot

Panel:Aplikácie
Umiestnenie:/boot/system/apps/HaikuDepot
Nastavenia:~/config/settings/HaikuDepot/main_settings
~/config/cache/HaikuDepot/ - Vyrovnávacia pamäť ikon, snímok obrazovky, popisov atď.


HaikuDepot je hlavná aplikácia na správu vašich balíkov softvéru. Pomocou nej môžete prehliadať a vyhľadávať v zdrojoch balíkoch (tiež sa nazývajú „repozitáre“ alebo „depá“) a inštalovať, aktualizovať a odinštalovávať balíky. HaikuDepot po spustení zobrazí zoznam „odporúčaných balíkov“ - softvéru, ktorý je považovaný za zaujímavý pre mnohých používateľov.

haikudepot.png

The second tab shows All packages, the display changes to smaller icons and more information arranged in columns:

haikudepot.png

index Filter

Hore nájdete niekoľko spôsobov filtrovania dostupných balíkov:

index Zoznam

Ako v ľubovoľnom okne Trackera si môžete vybrať z kontextového menu ktoré stĺpce chcete zobraziť kliknutím pravým tlačidlom na záhlavie stĺpca. Kliknutie ľavým tlačidlom zoradí zoznam podľa vybraného stĺpca. Samozrejme môžete zmeniť poradie stĺpcov tým, že ich pretiahnete na nové miesto.

Stavový stĺpec balíka môže obsahovať jeden z niekoľkých stavov:

Môžete chytiť bodkovanú čiaru medzi zoznamom balíkov a informačnou oblasťou a zvisle zmeniť veľkosť zoznamu balíkov.

index Informačná oblasť

At the bottom is an area that displays information on the package that is currently selected in the list above it.
To the right of package name, author, rating and version is a button, that – depending on the current state of the package – lets you Install, Uninstall or Update it. If a package is already installed, you'll find an additional button there to Open the application.

Below are four tabs: About, Ratings, Changelog and Contents.

index Tools and Show menu

In the Tools menu at the top of the window, you'll find an item to Refresh repositories. This will request an up-to-date list of all available packages from the repositories.
The second item is to Manage repositories.... It opens the Repositories preferences, to add/remove or disable and enable repositories.
Check for updates... opens the SoftwareUpdater to search and install updated packages.

Under Show you can choose to also display Develop packages and Source packages in the packages list. For the normal user those are of no interest and would only clutter the list. They are important, however, for people who need the libraries, headers etc. of a package to develop and compile programs depending on them.

Of more interest are the options to only show Available packages and Installed packages.

index Vytvorenie používateľského účtu

To be able to rate a package, you need a user account at the Haiku Depot Server that serves all the packages and keeps track of ratings and user comments. You can create an account within the HaikuDepot application by clicking on the menu in the far right of the menu bar that shows your current status: Not logged in. Choosing Log in... opens a window with two tabs; one to enter your user name and password (once you have those) to log in, and the other to create a new account:

haikudepot-login-tab.png

To create an account you need to:

After logging in, the top-right menu of the HaikuDepot window will now say Logged in as (...), showing your user name. The menu now offers you to Switch account... or Log out.

index Hodnotenie a komentovanie

After you've created a user account and are logged in, you can rate a package and leave a comment, if you want. Just hover the mouse over the rating stars in the info area of a package and they turn into a Rating... button. Click it to open the rating window:

haiku-depot-ratingpanel.png

Here you move the mouse over the stars to light them up and choose your rating, you can also choose from a number of levels to judge the stability of the application and pick the language of your optional comment. To make a comment meaningful, you should have worked with the application you're about to rate for a while to become familiar with its features, bugs and quirks. And don't write the next great American novel... keep it short, sweet and polite. :)
After you click Send the data is transmitted to the server. You may have to go to the Tools menu to Refresh repositories before you can see your changes.

At any time, you can come back and edit your comment and re-rate it. You can also hide your rating from other users by deactivating the checkbox Other users can see this rating.