repositories-icon_64.pngZdroje softvéru

Panel:Nastavenia
Umiestnenie:/boot/system/preferences/Repositories
Nastavenia:~/config/settings/Repositories_settings

Zdroje softvéru sú kolekcie balíkov softvéru. Štandardne nastavený je zdrojo softvéru Haiku so všetkými balíkmi operačného systému a HaikuPorts, ktorý poskytuje veľké množstvo portovaných aplikácií a natívneho softvéru pre Haiku. Existuje niekoľko ďalších zdrojov softvéru, ktoré spravujú členovia komunity Haiku. Pozrite sa na webovej stránke na Webstránky so softvérom.

Toto je panel nastavení na správu vašich zdrojov softvéru (môžete ho tiež otvoriť z menu Nástrojev HaikuDepot):

repositories.png

Prvý stĺpec v zozname známych zdrojov softvéru zobrazuje, či je zdroj softvéru momentálne zapnutý. Ak nie je začiarknutý, nebude v ňom vyhľadávať HaikuDepot ani pkgman z príkazového riadka. Pomocou tlačidiel môžete Zapnúť alebo Vypnúť vybrané zdroje softvéru alebo prepnúť ich stav dvojitým kliknutím.

V závislosti od veľkosti zdroja softvéru a rýchlosti vášho pripojenia k internetu môže zapnutie zdroja softvéru niekoľko sekúnd trvať. Ak trvá dlhšie, budete informovaný o čakajúcich úlohách v malom textovom poli nad tlačidlami +/-. Ak úloha trvá neobvykle dlho, budete požiadaní o jej ukončenie alebo vyvolanie opätovného pokusu.

Zdroj softvéru môže úplne odobrať tlačidlom „-“ button, it has to be disabled.
Nový zdrojo softvéru môžete pridať tlačidlom „ “, ktoré otvorí tento panel:

repositories_add.png

Nový repozitár pridáte vložením odkazu URL do textového poľa. Než ho zapnete, jeho názov bude „Neznámy“.

Samozrejme, pridanie zdroja softvéru a sťahovanie softvéru z neho je otázkou dôvery. Nepridávajte bezmyšlienkovite akékoľvek adresy URL zdrojov softvéru, ktoré nájdete na internete.