Tłumaczenie tej strony jest niekompletne. Nieukończone części wyświetlane są w języku angielskim.

repositories-icon_64.pngRepozytoria

Deskbar:Preferencje
Ścieżka:/boot/system/preferences/Repositories
Ustawienia:~/config/settings/Repositories_settings

Repozytoria to zbiory pakietów z oprogramowaniem. Domyślnie ustawione są dwa: repozytorium Haiku zawierające pakiety systemowe oraz HaikuPorts, w którym jest mnóstwo oprogramowania napisanego dla Haiku oraz przeniesionego z innych systemów operacyjnych. Istnieje kilka innych repozytoriów, utrzymywanych przez członków społeczności Haiku. Strona Software Sites (ang.) zawiera listę tych repozytoriów.

Tak wygląda panel preferencji do zarządzania repozytoriami (można go uruchomić również z menu Narzędzia w HaikuDepot):

repositories.png

The first column in the list of known repositories shows if a repo is currently enabled. If it isn't, it will not be queried by HaikuDepot or pkgman from the command line. Use the buttons to Enable or Disable the selected repositories, or double-click a repo to toggle the status.

W zależności od rozmiaru repozytorium i szybkości połączenia internetowego, włączenie repozytorium może zająć kilka sekund. Jeśli trwa to dłużej, informacje o aktualnie wykonywanych czynnościach znajdują się w małym pasku nad przyciskami +/-. W przypadku nadzwyczaj długiego oczekiwania pojawi się pytanie, czy anulować operację lub spróbować ponownie.

Aby repozytorium mogło zostać całkowicie usunięte przyciskiem -, musi najpierw zostać wyłączone.
Nowe repozytoria dodaje się przyciskiem +, który otwiera następujące okno dialogowe:

repositories_add.png

Wystarczy wkleić tam adres URL nowego repozytorium. Będzie ono miało nazwę „Nieznane” dopóki nie zostanie włączone.

Rozumie się samo przez się, że dodanie repozytorium, a następnie pobieranie i instalowanie z niego oprogramowania jest kwestią zaufania. Nie dodawaj każdego adresu URL, na który natkniesz się w internecie.