printers-icon_64.pngPrinters

Deskbar:Preferencje
Ścieżka:/boot/system/preferences/Printers
Ustawienia:~/config/settings/printers/*

Dokumentacja na temat jeszcze nie istnieje. Jeśli chcesz nad nią popracować, napisz na Liście mailingowej dotyczącej dokumentacji, aby skoordynować prace.