La traducció d'aquesta pàgina encara no està acabada. Fins que ho sigui, algunes part correspondrà a la versió anglesa.

printers-icon_64.pngPrinters

Barra d'eines:Preferències
Ubicació:/boot/system/preferences/Printers
Preferències:~/config/settings/printers/*

Documentation is still missing. If you want to work on it, please announce it on the Documentation mailing list to avoid duplication.