printers-icon_64.pngTlačiarne

Panel:Nastavenia
Umiestnenie:/boot/system/preferences/Printers
Nastavenia:~/config/settings/printers/*

Dokumentácia zatiaľ chýba. Ak na nech chcete pracovať, prosím, ohláste to v poštovej konferencii Dokumentácie, aby sme sa vyhli duplicitnej práci.