printers-icon_64.pngSkrivare

Deskbar:Inställningar
Position:/boot/system/preferences/Printers
Inställningar:~/config/settings/printers/*

Dokumentation saknas fortfarande. Om du vill arbeta med den, anmäl dig i e-postlistan för dokumentation för att undvika dubbelarbete.