network-icon_64.pngSieť

Panel:Nastavenia
Umiestnenie:/boot/system/preferences/Network
Nastavenia:/boot/system/settings/network/


Nastavenie Sieť je panel, kde môžete na jednom mieste nastaviť všetky dostupné sieťové zariadenia a služby. Vľavo je zbaliteľný zoznam vašich zariadení a služieb. Vpravo sú informácie alebo nastavenia k vybranej položke.
Dolu nájdete zaškrtávacie pole Zobraziť Stav siete in Deskbar. Vrátiť späť vráti nastavenia, ktoré boli aktívne predtým, než ste otvorili tento panel.

Zariadenia

network-prefs-device.png

Tu vidíme bezdrôtové zariadenie používajúce ovládač iprowifi4965. Z roletového menu zvolíte bezdrôtovú sieť (WLAN), ku ktorej sa chcete pripojiť. Pri každom názve siete v menu sa zobrazí malá ikona predstavujúca silu signálu.
Po vybraní bezdrôtovej siete sa Haiku pri každom spustení systému pokúsi k nej automaticky pripojiť. Vyberte Vybrať automaticky a pokúsi sa pripojiť k bezdrôtovej sieti s najlepším signálom nablízku.

Ak sa pripájate k chránenej sieti, zobrazí sa výzva na zadanie hesla a či chcete povoliť toto pripojenie iba jednorazovo alebo vždy. Ak zvolíte druhú možnosť, heslo sa uloží a v budúcnosti vás už Haiku nebude obťažovať, aby ste ho znova zadali.

Tlačidlá dolu vám umožňujú Vypnúť zariadenie alebo Znovu vyjednať spojenie.

Pod zariadením nájdete zoznam dostupných protokolov, IPv4 a IPv6:

network-prefs-ipv4.png

Z kontextového menu nastavíte režim prideľujúci dôležité parametre siete IP adresa, Maska siete a Brána. Môžete zvoliť DHCP ak chcete konfiguráciu prijímať dynamicky z vašej siete (zo smerovača a pod.) alebo ich zadať sami zvolením Staticky a stlačením tlačidla Použiť po vyplnení údajov.

Nastavenia tetheringu sú podobné, samozrejme bez roletového menu s pripojením k bezdrôtovej sieti.

Služby

Nastavenia DNS

network-prefs-dns.png

Ak používate DHCO, IP adresu servera DNS a doménu za vás vyplní sieť (smerovač a pod.). Môžete pridať a odstrániť ďalšie servery DNS a upraviť ich prioritu tým, že ich presuniete hore alebo dolu v zozname pomocou tlačidiel napravo.
Stlačením Použiť aktivujete vaše nové nastavenia.

FTP, SSH, Telnet

network-prefs-ftp.png

Haiku poskytuje niekoľko serverov, ktoré môžete Zapnúť alebo Vypnúť. Na pravej strane okna nájdete informácie o konkrétnom serveri, ktoré by ste mali vedieť: Servery FTP a Telnet server sú nezabezpečené a nešifrované. Štandardne sú vypnuté a mali by ste ich zapnúť iba ak ste si vedomí ich bezpečnostného rizika.

Súbory nastavení

Nastavenia siete nájdete v priečinku /system/settings/network/. Za bežných okolností vás nemusia zaujímať, možno len ak ich chcete zmazať, aby ste mohli začať s čistým štítom v prípade, že sa niečo veľmi pokazí...

Jeden súbor však môže byť veľmi užitočný, obzvlášť ak pracujte z Terminálu. Súbor hosts vám umožňuje definovať aliasy konkrétnych IP adries v sieti. Napríklad:

127.0.0.1		localhost	#loopback
192.168.178.3		NAS		#Synology
192.168.178.102		XIOS		#Mediaplayer

Okrem zariadenia loopback smerujúceho na lokálny počítač (localhost) mám uvedenú IP adresu môjho úložiska Synology NAS pod názvom „NAS“ a môj prehrávač multimédií pod názvom „XIOS“. Ak chcem pracovať so svojím sieťovým úložiskom, nemusím si pamätať jeho IP adresu, ale môžem jednoducho zadať:

ftp NAS