networkstatus-icon_64.pngStav siete

Panel:Aplety plochy
Umiestnenie:/boot/system/apps/NetworkStatus
Nastavenia:žiadne

Aplet Stav siete zobrazuje stav vašich pripojení k sieti. Po spustení Stavu siete sa vás aplet opýta, či ho chcete spúšťať v okne, alebo nainštalovať do Panelu. V režime okna sa dá ikone meniť veľkosť zmenou veľkosti okna a aplet sa dá pretiahnuť na plochu pomocou rúčky Replikanta . Nezávisle na tom, kde je nainštalovaný, kontroluje sa kontextovým menu vyvolaným kliknutím pravým tlačidlom myši.

aplet Stav siete
Prvá sekcia obsahuje názvy všetkých sieťových zariadení a ich stav. Kliknutie na jednu z položiek vyvolá okno s IP adresou, adresou na broadcast a maskou siete.
Nižšie je uvedený zoznam všetkých bezdrôtových sietí, ktoré našiel bezdrôtový adaptér a indikátor sily ich signálu. Ďalšie informácie o tom ako nastaviť spojenie nájdete v kapitole Workshop: Bezdrôtové siete.
Nakoniec môžete Otvoriť nastavenia siete... a zmeniť tak vašu konfiguráciu siete alebo Ukončiť tento aplet.

Ikony stavu

PripravenýSpojenie bolo nadviazané.
Konfiguruje saPripájanie prebieha.
Žiadna stavová konfiguráciaNiektoré nastavenie chýbajú (skontrolujte Konfiguráciu IP).
Žiadne pripojenieNeexistuje žiadne fyzické pripojenie (sieťový kábel je pravdepodobne odpojený a bezdrôtové siete sú nedostupné).
-Nie sú dostupné žiadne sieťové adaptéry (ak ste si istý, že aspoň jeden je pripojený, zrejme chýbajú ovládače).