Preklad tejto stránky zatiaľ nie je dokončený. Dovtedy sa nedokončené časti zobrazia v anglickom origináli.

launchbox-icon_64.pngSpúšťač

Panel:Aplety plochy
Umiestnenie:/boot/system/apps/LaunchBox
Nastavenia:~/config/settings/LaunchBox/*

Na organizáciu vašich obľúbených aplikácií alebo dokumentov môžete spustiť jeden alebo viac Spúšťačov. Sami sa rozhodnete, či sa má každý z nich zobraziť na všetkých alebo iba na aktuálnej ploche. Taktiež môže slúžiť na rýchle otváranie dokumentov v konkrétnej aplikácii. Napríklad môžete myšou pretiahnuť súbor HTML do textového editora v Spúšťači a otvoriť ho v tomto editore namiesto predvolenej aplikácie, ktorou je webový prehliadač.

launchbox.png

Všetky nastavenia sú prístupné v kontextovom menu:

Pridať tlačidlo sem Pridá prázdne tlačidlo.
Tlačidlo Vyčistiť Vyprázdni tlačidlo.
Tlačidlo Odstrániť Odstráni tlačidlo.
Nastaviť popis... Podržanie kurzora myši nad ikonou zobrazí tip s názvom súboru a v prípade aplikácie jej krátky popis ak sa líši od jej názvu (pozri téma Typy súborov). Pomocou tejto položky menu môžete prispôsobiť popis tohto tipu.
Settings
- Horizontal layout
- Icon size
- Ignore double-click
- Show window border
- Autostart
- Auto raise
- Show on all workspaces
 
Aligns the buttons horizontally.
Sets the icon size between 16 and 64 pixel.
Launches the object only once, even when you (accidentally) double-click.
Shows the window border.
Starts LaunchBox automatically on boot-up.
LaunchBox pops up if the mouse is near the screen edge.
Shows the LaunchBox on every workspace.
Oblasť
- Nový
- Klonovať
- Zatvoriť
 
Pridá novú oblasť.
Naklonuje aktuálnu oblasť.
Zatvorí aktuálnu oblasť.
Spúšťač
- Ukončiť
 
Ukončí všetky oblasti Spúšťača.