launchbox-icon_64.pngSpúšťač

Panel:Aplety plochy
Umiestnenie:/boot/system/apps/LaunchBox
Nastavenia:~/config/settings/LaunchBox/*

Na organizáciu vašich obľúbených aplikácií alebo dokumentov môžete spustiť jeden alebo viac Spúšťačov. Sami sa rozhodnete, či sa má každý z nich zobraziť na všetkých alebo iba na aktuálnej ploche. Taktiež môže slúžiť na rýchle otváranie dokumentov v konkrétnej aplikácii. Napríklad môžete myšou pretiahnuť súbor HTML do textového editora v Spúšťači a otvoriť ho v tomto editore namiesto predvolenej aplikácie, ktorou je webový prehliadač.

launchbox.png

Všetky nastavenia sú prístupné v kontextovom menu:

Pridať tlačidlo sem Pridá prázdne tlačidlo.
Tlačidlo Vyčistiť Vyprázdni tlačidlo.
Tlačidlo Odstrániť Odstráni tlačidlo.
Nastaviť popis... Podržanie kurzora myši nad ikonou zobrazí tip s názvom súboru a v prípade aplikácie jej krátky popis ak sa líši od jej názvu (pozri téma Typy súborov). Pomocou tejto položky menu môžete prispôsobiť popis tohto tipu.
Nastavenia
- Vodorovné rozloženie
- Veľkosť ikon
- Ignorovať dvojité kliknutie
- Zobraziť okraj okna
- Automaticky aktivovať
- Zobrazovať na všetkých pracovných plochách
 
Rozloží tlačidlá vodorovne.
Nastavuje veľkosť ikony medzi 16 a 64 pixelmi.
Spustí objekt iba raz, aj keby ste klikli (neúmyselne) dvakrát.
Zobrazí okraj okna.
Spúšťač sa aktivuje, keď sa myš priblíži k okraju obrazovky.
Zobrazí Spúšťač na všetkých pracovných plochách.
Oblasť
- Nový
- Klonovať
- Zatvoriť
 
Pridá novú oblasť.
Naklonuje aktuálnu oblasť.
Zatvorí aktuálnu oblasť.
Spúšťač
- Ukončiť
 
Ukončí všetky oblasti Spúšťača.