Tłumaczenie tej strony jest niekompletne. Nieukończone części wyświetlane są w języku angielskim.

launchbox-icon_64.pngLaunchBox

Deskbar:Aplet Pulpitu
Ścieżka:/boot/system/apps/LaunchBox
Ustawienia:~/config/settings/LaunchBox/*

Możesz uruchomić jeden lub więcej paneli LaunchBox, aby zorganizować skróty do swoich ulubionych aplikacji lub dokumentów. Każdy z paneli może być oddzielnie ustawiony do wyświetlania na wszystkich lub jednej konkretnej przestrzeni roboczej. Mogą one również służyć do szybkiego otwierania dokumentu w konkretnej aplikacji. Na przykład, możliwe jest otworzenie pliku HTML – normalnie otwieranego w przeglądarce internetowej – w edytorze tekstowym, poprzed przeciągnięcie i upuszczenie pliku na ikonie edytora w LaunchBoksie.

launchbox.png

All options are reached from the context menu:

Add button here Adds an empty button.
Clear button Empties a button.
Remove button Removes a button.
Set description… Hovering the mouse over an icon shows a tooltip with the file's name and, in case of an application, its short description if it differs from its name (see topic FileTypes). With this menu item you can customize the description for this tooltip.
Settings
- Horizontal layout
- Icon size
- Ignore double-click
- Show window border
- Autostart
- Auto raise
- Show on all workspaces
 
Aligns the buttons horizontally.
Sets the icon size between 16 and 64 pixel.
Launches the object only once, even when you (accidentally) double-click.
Shows the window border.
Starts LaunchBox automatically on boot-up.
LaunchBox pops up if the mouse is near the screen edge.
Shows the LaunchBox on every workspace.
Pad
- New
- Clone
- Close
 
Add a new pad.
Duplicate the current pad.
Close the current pad.
LaunchBox
- Quit
 
Quits all LaunchBox pads.