powerstatus-icon_64.pngStav napájania

Panel:Aplety plochy
Umiestnenie:/boot/system/apps/PowerStatus
Nastavenia:~/config/settings/PowerStatus settings

Stav napájania zobrazuje informácie o úrovni nabitia batérie, takže je užitočný iba pre prenosné počítače. Po spustení apletu sa vás systém opýta, či ho chcete spúšťať v okne alebo nainštalovať do Panela. V režime okna sa dá ikone meniť veľkosť zmenou veľkosti okna a aplet sa dá pretiahnuť na plochu pomocou rúčky Replikanta. Nezávisle na tom, kde je nainštalovaný, ovláda sa kontextovým menu vyvolaným kliknutím pravým tlačidlom myši.

Poznámka: Stav napájania vyžaduje fungujúcu podporu ACPI.

PowerStatus applet

Kontextové menu ponúka tieto možnosti:

Zobraziť textové návestieZobrazí úroveň batérie v percentách alebo ako čas zostávajúci do vybitia.
Zobraziť stavovú ikonuZobrazí ikonu apletu.
Zobraziť časZobrazí zostávajúci čas namiesto percent nabitia batérie. (Zobraziť textové návestie) musí byť aktívne.)
Info o batérii...Zobrazí okno s rozšírenými informáciami o batérii.
O apkikácii...Zobrazí okno s informáciami o aplikácii.
UkončiťUkončí aplet PowerStatus.

Keď je Zobraziť textové návestie aktívne, úroveň batérie je počas nabíjania zobrazená v zátvorkách.