sounds-icon_64.pngZvuky

Panel:Nastavenia
Umiestnenie:/boot/system/preferences/Sounds
Nastavenia:~/config/settings/Media/MediaFiles


sounds.png

Môžete priradiť zvuky určitým udalostiam v systéme. Iba vyberte udalosť zo zoznamu a zvuk z rozbaľovacieho menu pod tým.

Žiadne udalosť bude bez zvuku.
Iné... otvorí súborový panel, odkiaľ môžete vybrať zvuk, ktorý ešte nie je v menu.

Môžete použiť akýkoľvek systémom podporovaný formát. Ak si s ním poradí Prehrávač multimédií, tak aj všetky ostatné programy.
Predbežne si vypočuť zvuk udalosti môžete pomocou tlačidiel Prehrať a Zastaviť.