shortcuts-icon_64.pngSkratky

Panel:Nastavenia
Umiestnenie:/boot/system/preferences/Shortcuts
Nastavenia:~/config/settings/shortcuts_settings
~/config/settings/Shortcuts_window_settings


Dokumentácia zatiaľ chýba. Ak na nech chcete pracovať, prosím, ohláste to v poštovej konferencii Dokumentácie, aby sme sa vyhli duplicitnej práci.