Översättningen av denna sida är inte komplett. Delar av innehållet kommer därför att visas på engelska.

shortcuts-icon_64.pngShortcuts

Deskbar:Inställningar
Position:/boot/system/preferences/Shortcuts
Inställningar:~/config/settings/shortcuts_settings
~/config/settings/Shortcuts_window_settings


Documentation is still missing. If you want to work on it, please announce it on the Documentation mailing list to avoid duplication.