shortcuts-icon_64.pngShortcuts

Deskbar:Preferencje
Ścieżka:/boot/system/preferences/Shortcuts
Ustawienia:~/config/settings/shortcuts_settings
~/config/settings/Shortcuts_window_settings


Dokumentacja na temat jeszcze nie istnieje. Jeśli chcesz nad nią popracować, napisz na Liście mailingowej dotyczącej dokumentacji, aby skoordynować prace.