screensaver-icon_64.pngScreenSaver

Deskbar:Preferencje
Ścieżka:/boot/system/preferences/Screensaver
Ustawienia:~/config/settings/ScreenSaver_settings

Panel preferencji ScreenSaver jest podzielony na dwie zakładki:

index Ogólne

screensaver-fade.png

Górne pole wyboru włącza/wyłącza wygaszacz ekranu.
Suwakiem pod spodem można ustawić czas po jakim wygaszacz zostanie włączony.

Kolejne dwa suwaki są dostępne tylko jeśli odpowiadające im pola wyboru są zaznaczone:
Pierwszy z nich ustawia czas po jakim ekran zostanie wyłaczony.
Drugi – po ilu minutach będzie wymagane hasło do odblokowania.

Klikając na rogi dwóch ekranów na dole, można ustawić natychmiastowe uruchomienie wygaszacza lub tymczasowe jego wyłączenie przez przesunięcie wskaźnika myszy w wybrany róg. Kliknięcie na środku ekranów wyłącza te funkcjonalności.

index Wygaszacze ekranu

screensaver-modules.png

Druga zakładka zawiera listę wszystkich zainstalowanych wygaszaczy oraz ich ustawienia. Możesz je przetestować przyciskiem Test.
Nowe wygaszacze niebędące częścią pakietu .hpkg można zainstalować kopiując je do odpowiedniego katalogu w hierarchii non-packaged (zobacz temat Układ systemu plików):

/boot/system/non-packaged/add-ons/Screen Savers/    dla wygaszaczy dostępnych dla wszystkich użytkowników.
/boot/home/config/non-packaged/add-ons/Screen Savers/    dla wygaszaczy dostępnych tylko dla siebie.