Preklad tejto stránky zatiaľ nie je dokončený. Dovtedy sa nedokončené časti zobrazia v anglickom origináli.

screensaver-icon_64.pngŠetrič obrazovky

Panel:Nastavenia
Umiestnenie:/boot/system/preferences/Screensaver
Nastavenia:~/config/settings/ScreenSaver_settings

Panel nastavení Šetriča obrazovky je rozdelený do dvoch kariet:

index General

screensaver-fade.png

Horným zaškrtávacím políčkom môžete zapnúť/vypnúť šetrič obrazovky.
Posuvníkom pod tým nastavujete, po koľkých minútach nečinnosti sa má šetrič spustiť.

Ďalšie dva posuvníky sa dajú použiť iba vtedy, keď aktivujete ich zaškrtávacie políčka:
Prvý posuvník určuje, po koľkých minútach sa má vypnúť obrazovka.
Druhý určuje, po koľkých minútach bude treba zadať heslo na odomknutie počítača.

Kliknutím do rôznych rohov dvoch obrazoviek dole určujete, kedy má systém okamžite spustiť šetrič alebo kedy ho spustiť nemá v prípade, že na danom mieste necháte kurzor myši. Kliknutím do stredu týchto obrazoviek ich funkcie deaktivujete.

index Šetriče obrazovky

screensaver-modules.png

Druhá karta zobrazuje zoznam všetkých nainštalovaných šetričov obrazovky a ich individuálne nastavenia. Otestovať vaše nastavenia môžete tlačidlom Test pod zoznamom Ďalšie šetriče obrazovky, ktoré sa nedodávajú vo forme obyčajného balíka .hpkg, môžete nainštalovať aj skopírovaním do príslušného priečinka mimo balíka (non-packaged) (pozri tému Rozloženie súborového systému).

/boot/system/non-packaged/add-ons/Screen Savers/   šetriče obrazovky dostupné všetkým používateľom.
/boot/home/config/non-packaged/add-ons/Screen Savers/   šetriče obrazovky dostupné iba vám.