La traducció d'aquesta pàgina encara no està acabada. Fins que ho sigui, algunes part correspondrà a la versió anglesa.

shortcuts-icon_64.pngShortcuts

Deskbar:Preferences
Location:/boot/system/preferences/Shortcuts
Settings:~/config/settings/shortcuts_settings
~/config/settings/Shortcuts_window_settings


Documentation is still missing. If you want to work on it, please announce it on the Documentation mailing list to avoid duplication.