mediaplayer-icon_64.pngPrehrávač multimédií

Panel:Aplikácie
Umiestnenie:/boot/system/apps/MediaPlayer
Nastavenia:~/config/settings/MediaPlayer


Prehrávač multimédií je predvolený prehrávač všetkých audio a video súborov. Vďaka tomu, že na pozadí používa ffmpeg, podporuje hromadu populárnych typov súborov. Jeho rozhranie a ovládanie je také, aké by ste čakali:

mediaplayer.png

Posuvník indikátora priebehu vám umožňuje rýchlo preskočiť na požadovanú pozíciu, držanie myši nad ním zobrazí aktuálny a zostávajúci čas klipu. Kliknutím na ukazovateľa času vpravo prepínate medzi dĺžkou, aktuálnym a zostávajúcim časom.
Pod tým nájdete obvyklé ovládacie prvky na preskočenie do ďalšej/predošlej stopy, prehrať/pozastaviť alebo zastaviť. Ďalej nasleduje ovládanie hlasitosti (kliknutím na reproduktor stlmíte zvuk) a VU meter.

Prehrávanie audio a videa

Pretože neexistujú žiadne funkcie špecifické pre prehrávanie zvukových súborov, budeme sa zaoberať videom a všeobecnými funkciami.

mediaplayer-info.png

Pre všetky multimediálne súbory je dostupná možnosť Info o súbore… (ALT I). Zobrazuje informácie o momentálne načítanom súbore, ako napr. dĺžka prehrávania alebo podrobnosti o audio/video stope a jej kodeku.

Najviac používané príkazy sú tiež dostupné v kontextovom menu, ktoré môžete vyvolať kliknutím pravým tlačidlom myši do oblasti videa. Užitočné hlavne v režime prehrávania na celej obrazovke.
V menu Video nájdete možnosti na zväčšenie okna do viacerých úrovní alebo vynútenie pomeru strán na niektoré štandardné hodnoty. Ponechanie pomeru strán na predvolených Nastaveniach streamu by malo najlepšie fungovať pri správne zakódovaných súboroch.

Prehrávač multimédií podporuje titulky vo formáte SRT. Aby sa vám titulky zobrazili, názvy ich súborov sa musia zhodovať s názvom súboru videa, tiež môže byť pridaný názov jazyka a príponu videa treba nahradiť príponou „.srt“. Napríklad:

MyMovie.avi
MyMovie.Deutsch.srt
MyMovie.English.srt
MyMovie.Français.srt

Viaceré zvukové stopy, väčšinou používane vo video súboroch s viacerými jazykmi, môžete prepínať v submenu Zvuková stopa. Submenu Video stopa ponúka to isté v prípade, že je dostupných viac video streamov.

Spustiť Celoobrazovkový režim môžete klávesmi (ALT ENTER or F alebo dvojklikom lavým tlačidlom), skryť rámy okna Prehrávača multimédií a ovládacie prvky možnosťou Skryť rozhranie (ALT H alebo dvojklikom pravým tlačidlom) alebo mať jeho okno Vždy na vrchu (ALT A).

Zoznamy stôp

Prehrávač multimédií | Zoznam stôp... (ALT P) otvorí okno so súbormi, ktoré sú momentálne v poradí na prehrávanie. Dvojitým kliknutím na položku sa súbor začne prehrávať.

mediaplayer-playlist.png

Viac súborov môžete pridať pretiahnutím ich do zoznamu myšou a takisto môžete pretiahnutím myšou meniť ich poradie. Z menu Upraviť môžete Náhodne zamiešať alebo Odstrániť položky zo zoznamu alebo vymazať príslušný súbor možnosťou Presunúť do Koša (ALT T).

Samozrejme môžete Uložiť zoznam stôp a neskôr ho znova Otvoriť alebo spustiť ho jednoduchým dvojklikom na súbor zoznamu stôp.

Nastavenia

Existuje viacero nastavení na doladenie správania Prehrávača multimédií:

mediaplayer-settings.png

Prvá skupina, Režim prehrávania, je ľahko pochopiteľná. Automaticky spustiť prehrávanie, zatvoriť okno po prehraní alebo prehrávať klip dokola.

Nasledujú rôzne Možnosti zobrazenia.
Môžete Použiť hardvérové vrstvy videa ak sú dostupné, čo zníži záťaž na CPU, no funguje iba pre jedno okno a potrebuje ovládače video karty, ktoré to podporujú.
Môžete Zmeniť veľkosť filmov hladko (nie v režime vrstiev), čím sa využije veľmi rýchle filtrovanie na zahľadenie inak kockato vyzerajúcich pixlov pri zväčšenom videu alebo celoobrazovkovom režime.
Môžete Prispôsobiť veľkosť ovládacích prvkov v celoobrazovkovom režime ak preferujete väčšie ovládacie prvky, možno keď sledujete video v celoobrazovkovom režime z väčšej vzdialenosti.
Ďalej sú tu nastavenia Veľkosť titulkov a Umiestnenie titulkov. Tie môžu byť zobrazené na Spodku videa, čím budú video stále prekrývať. Alebo na Spodku okna, čím môžete meniť veľkosť videa zvisle a mať tak titulky v čiernom páse na spodku.

Posledné nastavenie určuje hlasitosť klipov, ktoré sa prehrávajú na pozadí. Môžete ich nechať revať na Plnej hlasitosti, menej mätúcej Nízkej hlasitosti alebo ich mať Stlmené.

Ovládanie klávesnicou

Prehrávač multimédií ponúka pohodlné kombinácie klávesov na ovládanie prehrávania bez použitia myši.

ZPreskočiť na predchádzajúcu stopu
XPrehrať
CPozastaviť
VZastaviť
BPreskočiť na nasledujúcu stopu

Týmto klávesom sú priradené funkcie ovládacích tlačidiel. Vždy sú v ľavej dolnej časti klávesnice, teda sú použité nezávisle od vášho aktuálneho mapovania klávesov. Hore uvedené klávesy zodpovedajú štandardnému mapovaniu klávesnice USA.

Posunúť dozadu/dopredu
SHIFT / Skočiť dozadu/dopredu o 10 sekúnd
ALT / Skočiť dozadu/dopredu o 30 sekúnd
/ Znížiť/zvýšiť hlasitosť
ALT / Preskočiť na nasledujúcu/predchádzajúcu stopu
SpacebarPrehrať/pozastaviť
ALT ENTERSpustiť celoobrazovkový režim (tiež možné dvojitým kliknutím ľavým tlačidlom myši do oblasti videa alebo stlačením F alebo TAB)
ALT SHIFT 0 / 1 / 2 / 3Zmení pomer strán na Nastavenia toku (v závislosti na kódovaní videa), Bez korekcie pomeru strán (mapuje pixely vo videu 1:1 na obrazovku), 4:3, 16:9