Preklad tejto stránky zatiaľ nie je dokončený. Dovtedy sa nedokončené časti zobrazia v anglickom origináli.

mediaplayer-icon_64.pngPrehrávač multimédií

Panel:Aplikácie
Umiestnenie:/boot/system/apps/MediaPlayer
Nastavenia:~/config/settings/MediaPlayer


MediaPlayer is the default player for all audio and video files. Thanks to its ffmpeg backend, a plethora of widely used formats are supported. Its simple interface has all the controls you'd expect:

mediaplayer.png

Posuvník indikátora priebehu vám umožňuje rýchlo preskočiť na požadovanú pozíciu, držanie myši nad ním zobrazí aktuálny a zostávajúci čas klipu. Kliknutím na ukazovateľa času vpravo prepínate medzi dĺžkou, aktuálnym a zostávajúcim časom.
Pod tým nájdete obvyklé ovládacie prvky na preskočenie do ďalšej/predošlej stopy, prehrať/pozastaviť alebo zastaviť. Ďalej nasleduje ovládanie hlasitosti (kliknutím na reproduktor stlmíte zvuk) a VU meter.

Prehrávanie audio a videa

Pretože neexistujú žiadne funkcie špecifické pre prehrávanie zvukových súborov, budeme sa zaoberať videom a všeobecnými funkciami.

mediaplayer-info.png

Pre všetky multimediálne súbory je dostupná možnosť Info o súbore… (ALT I). Zobrazuje informácie o momentálne načítanom súbore, ako napr. dĺžka prehrávania alebo podrobnosti o audio/video stope a jej kodeku.

Najviac používané príkazy sú tiež dostupné v kontextovom menu, ktoré môžete vyvolať kliknutím pravým tlačidlom myši do oblasti videa. Užitočné hlavne v režime prehrávania na celej obrazovke.
V menu Video nájdete možnosti na zväčšenie okna do viacerých úrovní alebo vynútenie pomeru strán na niektoré štandardné hodnoty. Ponechanie pomeru strán na predvolených Nastaveniach streamu by malo najlepšie fungovať pri správne zakódovaných súboroch.

Prehrávač multimédií podporuje titulky vo formáte SRT. Aby sa vám titulky zobrazili, názvy ich súborov sa musia zhodovať s názvom súboru videa, tiež môže byť pridaný názov jazyka a príponu videa treba nahradiť príponou „.srt“. Napríklad:

MyMovie.avi
MyMovie.Deutsch.srt
MyMovie.English.srt
MyMovie.Français.srt

Viaceré zvukové stopy, väčšinou používane vo video súboroch s viacerými jazykmi, môžete prepínať v submenu Zvuková stopa. Submenu Video stopa ponúka to isté v prípade, že je dostupných viac video streamov.

Spustiť Celoobrazovkový režim môžete klávesmi (ALT ENTER or F alebo dvojklikom lavým tlačidlom), skryť rámy okna Prehrávača multimédií a ovládacie prvky možnosťou Skryť rozhranie (ALT H alebo dvojklikom pravým tlačidlom) alebo mať jeho okno Vždy na vrchu (ALT A).

Zoznamy stôp

Prehrávač multimédií | Zoznam stôp... (ALT P) otvorí okno so súbormi, ktoré sú momentálne v poradí na prehrávanie. Dvojitým kliknutím na položku sa súbor začne prehrávať.

mediaplayer-playlist.png

You can add more files by dropping them into the list and rearrange their position via drag & drop. New files are added in the order they were selected from a Tracker window. Drag & dropping them with the right mouse button shows a context menu to insert them sorted (alphabetically).
From the Edit menu you can Randomize or Remove (DEL) an entry from the list or delete the actual file with Move to Trash (ALT T).

Samozrejme môžete Uložiť zoznam stôp a neskôr ho znova Otvoriť alebo spustiť ho jednoduchým dvojklikom na súbor zoznamu stôp.

Nastavenia

Existuje viacero nastavení na doladenie správania Prehrávača multimédií:

mediaplayer-settings.png

The first batch, Play mode, is pretty self-explaining.
Start playback automatically, close windows when finished or play clips in a loop.
From the pop-up menu you choose MediaPlayer's launch behavior. Should it resume playing where it left off last time: always, never, or ask every time.

Next are different View options.
You can opt to Use hardware overlay if available, which cuts down CPU usage but only works for one video window and needs a supporting video card driver.
You can Scale movies smoothly (when not in overlay mode) which uses very fast filtering to smooth over otherwise blocky pixels when zooming video or watching in full-screen mode.
Scale controls in full-screen mode if you prefer slightly bigger controls, maybe because you watch the screen from a bit farther away when in full-screen mode.
Then there are settings for Subtitle size and Subtitle placement. They can be shown at the Bottom of video, which will always have them overlayed over the picture. Or Bottom of screen, which allows you to resize the window vertically and have the subtitles appear in the black bar at the bottom instead.

Posledné nastavenie určuje hlasitosť klipov, ktoré sa prehrávajú na pozadí. Môžete ich nechať revať na Plnej hlasitosti, menej mätúcej Nízkej hlasitosti alebo ich mať Stlmené.

Ovládanie klávesnicou

Prehrávač multimédií ponúka pohodlné kombinácie klávesov na ovládanie prehrávania bez použitia myši.

ZPreskočiť na predchádzajúcu stopu
XPrehrať
CPozastaviť
VZastaviť
BPreskočiť na nasledujúcu stopu

Týmto klávesom sú priradené funkcie ovládacích tlačidiel. Vždy sú v ľavej dolnej časti klávesnice, teda sú použité nezávisle od vášho aktuálneho mapovania klávesov. Hore uvedené klávesy zodpovedajú štandardnému mapovaniu klávesnice USA.

Posunúť dozadu/dopredu
SHIFT / Skočiť dozadu/dopredu o 10 sekúnd
ALT / Skočiť dozadu/dopredu o 30 sekúnd
/ Znížiť/zvýšiť hlasitosť
ALT / Preskočiť na nasledujúcu/predchádzajúcu stopu
SpacebarPrehrať/pozastaviť
ALT ENTERSpustiť celoobrazovkový režim (tiež možné dvojitým kliknutím ľavým tlačidlom myši do oblasti videa alebo stlačením F alebo TAB)
ALT SHIFT 0 / 1 / 2 / 3Zmení pomer strán na Nastavenia toku (v závislosti na kódovaní videa), Bez korekcie pomeru strán (mapuje pixely vo videu 1:1 na obrazovku), 4:3, 16:9