Preklad tejto stránky zatiaľ nie je dokončený. Dovtedy sa nedokončené časti zobrazia v anglickom origináli.
Obsah
Čítanie správ
Tvorenie nových správ
Predvoľby

mail-icon_64.pngPošta

Panel:Aplikácie
Umiestnenie:/boot/system/apps/Mail
Nastavenia:~/config/settings/Mail/
~/config/settings/Mail/Menu Links/ - Objekty umiestnené tu sa zobrazia v kontextovom menu schránky
~/config/settings/Mail/signatures/ - Miesto na ukladanie podpisov
~/config/settings/Mail/status/ - Miesto na ukladanie vlastných stavov


Pošta je predvolený prehliadač a editor e-mailov v Haiku. Neslúži na príjem a posielanie pošty, na to slúži mail_daemon, ktorý možno nakonfigurovať v nastaveniach E-mailov.

Táto stránka slúži ako všeobecný prehľad aplikácie Pošta. Ďalšie informácie o tom, ako e-maily v Haiku fungujú, nájdete v téme Workshop: spravovanie e-mailov.

index Čítanie správ

Dvojitým kliknutím na súbor e-mailu ho otvoríte v Pošte. Rozhranie programu je pomerne jednoduché:

email-read.png

A menu and optional tool bar on top, with an area of the interesting attributes of a mail (to, from, subject, date) below that, and then the actual body of the mail. If the mail appears with strange characters or empty, try to change the Encoding in the Message menu.

Prípadné prílohy pripojené k e-mailu sú uvedené na konci správy. Kliknutím pravým tlačidlom na prílohu otvoríte kontextové menu s možnosťami Uložiť prílohu... alebo Otvoriť prílohu. Tiež môžete prílohu pretiahnuť myšou rovno na Plochu alebo do ďalšieho okna Trackera.

Použitie väčšiny položiek v menu a v paneli nástrojov je jasné, takže sa zameriame iba na zopár najdôležitejších.

indexSúbor

Keď zatvoríte okno novej pošty, jej stav sa za normálnych okolností zmení z „Nová“ na „Prečítaná“. Môžete ale nastaviť aj iné stavy výberom zo submenu Zatvoriť a.... Tam tiež nájdete možnosť Nastaviť na..., ktorá umožňuje tvorbu vlastných stavov, ktoré sa ukladajú do ~/config/settings/Mail/status/.

indexUpraviť

Odtiaľto môžete otvoriť Predvoľby... Pošty (pozri nižšie) a odkaz na správu vašich Účtov..., ktorý otvorí panel nastavenia E-mailov.

indexZobraziť

Iba zriedka, ak vôbec, budete potrebovať tieto dve položky:

Zobraziť hlavičkuALT HZobrazí celú hlavičku pošty v prípade, že by ste chceli napr. vypátrať cestu pošty.
Zobraziť kód správyZobrazí kód pošty, tzn. všetky riadiace znaky bez zafarbenia citácií alebo URL odkazov.

indexSpráva

Rôzne možnosti ako odpovedať na poštu je potrebné trochu objasniť.

OdpovedaťALT RŠtandardná odpoveď určená serveru, ktorý vám správu odoslal. POZNÁMKA: V prípade e-mailovej konferencie tento nástroj pošle odpoveď celej konferencii, nie iba autorovi príspevku.
Odpovedať odosielateľoviOPT ALT RTáto funkcia naopak pošle odpoveď iba na adresu z atribútu „Od“.
Odpovedať všetkýmSHIFT ALT RPošle odpoveď pôvodnému odosielateľovi a všetkým ostatným príjemcom pôvodnej správy.
Ak pred odpovedaním vyznačíte v správe pasáž, iba označený text bude vo vašej odpovedi citovaný. Je to dobrý spôsob na skrátenie zdĺhavého citovania, ktoré nikto z nás nemá rád...

Položky Preposlať, Odoslať znova a Skopírovať ako novú netreba bližšie vysvetľovať.

Ak ste otvorili e-mail z výsledkov hľadania alebo z Trackera, možnosti Predošlá správa a Ďalšia správa presúvajú na predošlý/ďalší e-mail v zozname.

Uložiť adresu zhromaždí všetky e-mailové adresy z hlavičky, tela a submenu e-mailu. Vybranie adresy otvorí aplikáciu Ľudia, do ktorej sa všetky kontaktné informácie uložia.

indexPožiadavky

This menu holds queries that show all mails related to the currently open mail. Selecting Same recipient, Same sender or Same subject opens a query that lists all corresponding mails:

mail-query.png

index Tvorenie nových správ

A new email is created by invoking New mail message of the File menu or the corresponding icon from the tool bar of an open email. Or you just start the Mail application or choose Create new message… from the context menu of the mailbox icon in the Deskbar.

email-write.png

Okno sa dosť podobá na to, ktoré slúži na čítanie pošty. Menu a panel nástrojov sú mierne odlišné a textové polka s e-mailovou adresou príjemcu, predmetom atď. musia byť vyplnené.

Kópia slúži na poslanie kópií e-mailu viacerým ľuďom. Narozdiel od uvedenia viacerých adries do políčka „Komu“ signalizujete príjemcom kópií, že od nich nečakáte žiadne odpovede. Skrytá kópia robí to isté až na to, že príjemcov vzájomne utají.

Môžete zadať viac príjemcov tak, že ich adresy oddelíte čiarkami. Komu, Kópia, a Skrytá kópia sú rozbaľovacie menu. Obsahujú všetky e-mailové adresy, ktoré váš systém našiel v súboroch aplikácie Ľudia. Ich atribút „Skupina“ ich roztriedi do príslušných submenu.

Znova sa zameriame na zaujímavejšie možnosti v menu:

indexSúbor

S možnosťou Uložiť ako rozpísané môžete vašu prácu zachovať a vrátiť sa k nej neskôr. Opätovne ju môžete načítať zo submenu Otvoriť rozpísané, ktoré vypíše všetky správy so stavom „Rozpísané“.

indexUpraviť

Increase and Decrease quote level or their respective shortcuts ALT / - are used to add/remove a level of quoting by adjusting the number of ">" symbols in front of quoted lines. Just select some text in all the lines you want un/quoted and invoke the menu item.

email-spellcheck.png

Funkcia Skontrolovať pravopis momentálne ponúka kontrolu iba textu v anglickom jazyku tak, že nesprávne alebo neznáme slová zafarbí červenou a zmení ich na kurzívu. Kliknutím pravým tlačidlom na takéto slovo vyvoláte kontextové menu, ktoré ponúka návrhy správnych foriem alebo možnosť Pridať slovo do slovníka.

Odtiaľto môžete opäť otvoriť Predvoľby... Pošty (pozri nižšie) a odkaz na správu vašich Účtov..., ktorý otvorí panel nastavenia E-mailov.

indexSpráva

Pomocou funkcie Pridať podpis môžete pridávať preddefinovaný text na koniec vašich e-mailov. Zo submenu môžete vybrať špecifický alebo Náhodný podpis.

email-signature.png

Vytvárať nové podpisy alebo upravovať existujúce vám umožňuje položka Upraviť podpisy..., ktorá otvorí okno, do ktorého vkladáte samotný text a názov vášho podpisu. Tu nájdete v menu Podpis položky Otvoriť konkrétny podpis alebo Uložiť či Zmazať momentálne otvorený. Podpisy by sa mali ukladať do ~/config/settings/Mail/signatures.

Use Add attachment… and Remove attachment to add/remove files as enclosures. You can also drag & drop files from a Tracker window. With text files you have to be careful not to drop them in the email body, or they'll get pasted as text instead.

email-attachments.png

File attachments are listed below the email body. You can remove a file by invoking a context menu or by selecting it and pressing DEL.

indexPožiadavky

As when reading mails, this menu holds queries that show all mails related to the one you are currently composing. Selecting Same recipient, Same sender or Same subject opens a query that lists all matching mails.

index Predvoľby

email-preferences.png

Predvoľby Pošty sa delia na dve časti:

indexPoužívateľské rozhranie

Panel tlačidielUmožňuje zobraziť popisy ikon alebo úplne skryť panel nástrojov.
PísmoNastavenie typu písma použitého v texte e-mailu.
VeľkosťNastavenie veľkosti písma.
Zafarbené citácieZafarbuje rôzne úrovne citovania.
Režim prvotnej kontroly pravopisuVypne/zapne kontrolu pravopisu pri štarte.
Automaticky označiť poštu ako prečítanúAk zatvoríte e-mail so stavom „Nový“, jeho stav sa automaticky zmení na „Prečítaný“.

indexPošta

Predvolený účetAk používate viac e-mailových účtov, touto možnosťou určujete, ktorý sa bude predvolene používať pri tvorbe nových správ.
Účet na odpoveďKeď odpovedáte na správu, môžete použiť buď Predvolený účet, nastavený vo výsuvnom menu vyššie, alebo Účet z pošty, ktorý odošle odpoveď z toho istého účtu, ktorý prijal pôvodnú správu.
Úvod odpovedeÚvod bude vložený ešte pred citovaným textom vo vašej odpovedi. Môžete použiť rôzne premenné z rozbaľovacieho menu vedľa textového poľa. Napríklad : „Dobrý deň %n!\\n\\n %d ste napísali:\\n“ by vyzeralo takto:
Dobrý deň Dr. Hawking!

Mon, 18 Jan 1998 02:55:16 +0800 ste napísali:
> so thanks again for the inspiration concerning the cosmological constant.
> ...and the rest of the quoted text following...
Auto podpisAutomaticky pridá podpis na koniec e-mailu.
KódovanieNastaví predvolené kódovanie.
Upozorniť na nezakódovateľnéAk vaša správa obsahuje znaky, ktoré nemôžu byť zašifrované aktuálne nastavenou šifrovacou metódou, táto možnosť vás na to môže upozorniť, čo vám dáva príležitosť zmeniť typ šifrovania pred poslaním správy. Inak sa nezašifrovateľné znaky nahradia trojuholníkovými symbolmi.
Zalamovanie textuZalomí riadok po každom 76. znaku, čo uľahčuje čítanie.
Pripojiť atribútyMôžete si vybrať, či chcete posielať atribúty BFS popri iných prílohách. Toto je užitočné pre iných používateľov Haiku, pretože dostanú „kompletný“ súbor (napr. atribúty ako umelec, album, názov pri MP3 súboroch), no môže zmiasť používateľov iných systémov, ktorí si budú lámať hlavu nad tým čo sú tie BeOS Atribúty zač...
Ak si zvolíte možnosť neposielať atribúty ako prílohu, zabaľte vaše súbory do archívu zip pred tým, ako ich pošlete, inak budú atribúty BFS odstránené.