Preklad tejto stránky zatiaľ nie je dokončený. Dovtedy sa nedokončené časti zobrazia v anglickom origináli.
Obsah
Vytvorenie nového emailového účtu
Nastavenia účtu
Nastavenie prichádzajúceho e-mailu
Nastavenie odchádzajúceho e-mailu
Notifikácie a filtre e-mailu
Nastavenie poštovej služby

e-mail-icon_64.pngE-mail

Panel:Nastavenia
Umiestnenie:/boot/system/preferences/E-mail
Nastavenia:~/config/settings/Mail/*

Haiku poskytuje systém, ktorý pravidelne prijíma e-maily cez Poštovú službu (tiež známu ako mail_daemon) a ukladá každú správu ako jeden textový súbor. Analyzuje správu a vypĺňa jej atribúty so všetkými potrebnými hlavičkovými informáciami, ako napríklad Od, Komu, Predmet a stav prečítania správy. Môžete mu posielať požiadavky buď vy osobne alebo akákoľvek aplikácia. Tento systém tiež zjednodušuje prechádzanie medzi e-mailovými klientmi, keďže všetky údaje a nastavenia zostávajú rovnaké.
Nastavenie prebieha cez panel nastavení Email.

index Vytvorenie nového emailového účtu

Prejdime si proces nastavenia e-mailového účtu.
Začnete kliknutím na tlačidlo Pridať, čím vytvoríme nový, nepomenovaný účet. Otvorí sa panel, do ktorého zadáte informácie o svojom účte:

e-mail-new-account.png

Najprv nastavujete, ako prijímate správy - či cez POP3 alebo IMAP.

Potom zadajte svoju Emailovú adresu, Prihlasovacie meno a Heslo, uveďte Názov účtu, pod ktorým bude známy v Haiku a vaše Skutočné meno.

Ak je váš účet od jedného z veľkých poskytovateľov e-mailu, Haiku už pozná všetky technické detaily ako napríklad IP adresa servera. Ak to ale nie je váš prípad, kliknutím na Ďalej otvoríte nové okno, do ktorého treba tieto informácie zadať:

e-mail-new-account-2.png
If you use GMail as your e-mail provider, you'll have to create a special app password.
See Google's support page on how to Sign in with app passwords.

index Nastavenia účtu

Vybratím názvu účtu v ľavom zozname môžete meniť niekoľko všeobecných nastavení:

e-mail-accounts.png

Názov účtu je meno, ktoré sa zobrazuje, napríklad, v zozname účtov v nastaveniach Emailu. Skutočné meno je meno, ktoré ľudia uvidia, keď od vás dostanú správu. Návratová adresa je emailová adresa, ktorá je použitá, keď niekto odpovedá na vašu správu. Zvyčajne je to rovnaká adresa ako tá, z ktorej ste posielali email.

Ak chcete používať emailový účet len na prijímanie alebo len na posielanie správ, môžete (de)aktivovať toto použitie kliknutím pravým tlačidlom na názov účtu v zozname na ľavej strane a nastaviť zaškrtávacie tlačidlá podľa vášho výberu.

index Viac o nastavovaní prichádzajúceho e-mailu

Kliknutím na Prichádzajúce pod názvom vášho účtu nastavíte prijímanie e-mailov.

e-mail-in.png

Prvá je adresa Poštového servera pre prichádzajúce správy. Ak váš poskytovateľ požaduje pripojenie ku konkrétnemu portu, pridajte ho za adresu, oddelený od nej dvojbodkou. Napríklad pop.vas-poskytovatel.sk:1400.

Then you enter your login information, Username and Password, and if necessary change Connection type from No encryption to SSL and the Login type from the default Plain text to APOP for authentication.

Ak používate POP3 a prijímate správy z tohto účtu na viacerých počítačoch, asi budete chcieť aktivovať možnosť Ponechať poštu na serveri a len Odstrániť poštu zo servera pri zmazaní lokálne.

Ak namiesto toho používate IMAP, máte možnosť Odstrániť poštu zo servera pri zmazaní lokálne. Môžete špecifikovať Priečinky IMAP pre synchronizáciu len určitých priečinkov a ich podpriečinkov.

Tiež si môžete vybrať Čiastočne stiahnuť správy väčšie ako určitá veľkosť. Toto stiahne len hlavičku a vy sa môžete rozhodnúť, či chcete stiahnuť zvyšok správy plus možné prílohy potom, ako uvidíte predmet a odosielateľa. Výhodné najmä pre pomalšie pripojenia.

Môžete zmeniť Cieľ vašej schránky prichádzajúcich správ (prednastavený: /boot/home/mail/in/), čo je výhodné, ak chcete oddeliť správy z rôznych účtov do ich vlastných priečinkov. Požiadavky vám však tiež umožňujú triediť správy.

index Viac o nastavovaní odchádzajúceho e-mailu

Kliknutím na Odchádzajúce pod názvom vášho účtu nastavíte odosielanie e-mailov.

e-mail-out.png

First is the SMTP server address for outgoing mails. As with the incoming server before, you can use a specific port if needed, e.g. mail.your-provider.org:1200 and change Username, Password and Connection type.

Ak sa potrebujete prihlásiť, zmeňte Typ prihlásenia na ESMTP a zadajte používateľske meno a heslo, ktoré sú uvedené vyššie. Druhý typ sa používa u poskytovateľov, ktorí potrebujú, aby ste si správy sťahovali cez POP3, potom SMTP kvôli identifikácii.

Tak isto ako s prichádzajúcimi správami, môžete zmeniť Cieľ vašej schránky odchádzajúcich správ (prednastavené: /boot/home/mail/out/).

index Upozornenia a ostatné filtre e-mailu

Upozornenie na novo prijaté správy a spôsoby ich triedenia a filtrovania nájdete v položke Filtre pošty pod názvom účtu. Môžete pridať akýkoľvek počet filtrov, ktoré sa použijú jeden po druhom a zmeniť ich poradie ich pomocou chytenia a ťahania na novú pozíciu.
Momentálne sú tri Filtre prichádzajúcej pošty, ktoré si môžete pridať. Po pridaní filtra na neho musíte kliknúť pre zobrazenie jeho nastavení.

index Spamový filter (AGMS Bayesian)

e-mail-filter-spam.png

Spamový filter používa štatistické metódy na klasifikovanie správy ako nevyžiadaná pošta. Prideľuje správe hodnotu medzi 0 a 1, takže môžete určiť limit pre normálnu správu a čo bude považované za spam.
Môžete pridať označenie ako spam na začiatok predmetu správy.
Spamový filter sa tiež dokáže učiť zo všetkých prichádzajúcich správ. Samozrejme, budete ho to musieť naučiť vytriedením správ nesprávne uvedených ako spam. Dozviete sa o tom viac, keď budeme preberať aplikáciu Pošta.

Spolu s nasledujúcim Filtrom pravidiel môžete automaticky vytriediť objavené nevyžiadané správy.

index Filter pravidiel

e-mail-filter-header.png

Tento filter porovnáva hlavičku správy s vyhľadávacím vzorom a vykonáva určité operácie podľa pravidiel, ktoré si nastavíte.
Prvým textovým poľom určujete, ktoré hlavičky sa majú kontrolovať. Dostupné sú tieto:

Meno meno odosielateľa
Od e-mailová adresa odosielateľa
Pre vaša e-mailová adresa (odlišná pre každý účet)
Odpovedať adresa, na ktorú sú posielané odpovede
Kedy dátum a čas prijatia správy
Predmet predmet správy
Cc adresy kohokoľvek, kto dostane „Skrytú kópiu“ (Cc)
Účet názov účtu
Stav Aktuálny stav správy. Zvyčajne to môže byť „Prečítaná“, „Poslaná odpoveď“, „Odoslaná“, „Preposlaná“, „Nová“, alebo čokoľvek, čo ste si sami definovali. Ale, ak to sami nezmeníte vo filtri, vždy to bude „Nová“ potom, ako Poštová služba správu prijme.
Priorita nastavuje ju e-mailový program odosielateľa (napr. „urgentné“)
Vlákno v podstate to isté ako „Predmet“, ale bez vecí ako Re: alebo Fwd:
Klasifikačná skupina na základe toho, ako spamový filter správu klasifikoval, bude buď prázdna (ak si nie je istý) alebo bude obsahovať slovo „Pravá“ alebo „Spam“
Odhad Spam/Pravá Toto je číselné ohodnotenie, ktoré spamový filter pridelil správe. Sú zobrazené vo vedeckej notácii, kde 1.065e-1 znamená 1.065 vydelená 10 umocnenými na 12-tu, čo v tomto prípade znamená 0.000000000001065.

Druhé textové pole obsahuje vyhľadávací vzor. Prijíma regulárne výrazy, ktoré prinášajú veľkú flexibilitu, aj keď nanešťastie trochu veci komplikujú. Prečítajte si o nich niečo, stojí to za to a jednoduché vyhľadávacie vzory nie sú až také komplikované.

S použitím vysúvacieho menu pod tým, pridelíte akciu, ktorá sa má vykonať, keď vzor pasuje. Môžete presunúť alebo vymazať správu, nastaviť status na "Prečítaná" alebo čokoľvek iné, alebo nastaviť účet s ktorým odpoviete.

index Upozornenie na nové správy

e-mail-filter-notification.png

Existuje niekoľko možností, ktoré si môžete vybrať, ako byť informovaný o novo prijatej pošte. Pod menu Metóda môžete nájsť niekoľko možností, ktoré sa dajú tiež kombinovať:

žiadne Žiadne upozornenia.
Pípnutie Prehrá zvukový súbor pridelený udalosti „Nový E-mail“ v nastaveniach Zvuky pri každej novej správe.
Upozornenie Zobrazí upozornenie na každú novú správu.
LED klávesnice Bliká niektorými LEDkami, ako napríklad indikátor caps-lock
Centrálne upozornenie Zobrazí jedno okno s upozornením pre všetky nové správy.
Centrálne pípnutie Prehrá zvukový súbor priradený udalosti „Nový E-mail“ v nastaveniach Zvuky, len raz pri nových správach.
Okno záznamu Zobrazí okno záznamu.

index Filtre odchádzajúcich správ

Momentálne je pre odchádzajúce správy dostupný len jeden filter: fortune.
Priloží k správe náhodne vybratú vtipnú alebo múdru hlášku zo súboru tzv. „koláčikov pre šťastie“ na koniec každej správy predtým, ako je odoslaná. Môžete si pozrieť ako približne tieto hlášky vyzerajú, spustením príkazu fortune v Termináli.

index Nastavenie Poštovej Služby

Takže teraz, keď ste si nastavili servery (a možno aj zopár filtrov) pre prichádzajúcu aj odchádzajúcu poštu, musíte povedať Poštovej službe, ktorá v skutočnosti vykonáva kontrolu a získavanie nových správ, ako má vykonávať svoju robotu.

e-mail-settings.png

After ticking the checkmark, you can configure the interval at which the account's mail server is probed for new mail.

The Mail Service can trigger notifications that can be set to show up Never, While sending or While sending and receiving.

Upraviť menu poštovej schránky... otvorí priečinok /boot/home/config/Mail/Menu Links/. Všetky priečinky alebo požiadavky (!) alebo ich odkazy v tomto priečinku sa zjavia v kontextovom menu ikony schránky Poštovej služby v Paneli.

From that context menu, you can also Create new message…, Check for mail now or edit Settings…:

e-mail-mailbox.png

Ak podržíte stlačený kláves SHIFT počas otvárania kontextového menu, dostanete ďalšie príkazy:

Iba skontrolovať novú poštu Poskytuje podmenu pre kontrolu pošty len pre jeden konkrétny účet.
Odoslať čakajúce emaily Dovoľuje vám odoslať čakajúce správy bez toho, aby sa zároveň kontrolovali aj nové správy.
Vypnúť poštové služby Ukončí celú emailovú infraštruktúru (mail_daemon).

Ikona schránky zobrazuje, či sú v schránke neprečítané správy (so stavom „Nová“), keď obsahuje obálky.