filetypes-icon_64.pngTypy súborov

Panel:Nastavenia
Umiestnenie:/boot/system/preferences/FileTypes
Nastavenia:~/config/settings/FileTypes settings
~/config/settings/mime_db/* - Ukladá všetky typy MIME ako priečinky.

Prosím pozrite si Typy súborov a workshop Typy súborov, Atribúty, Index a Požiadavky, ktoré vysvetľujú väčšinu z tejto skupiny nastavení.