Översättningen av denna sida är inte komplett. Delar av innehållet kommer därför att visas på engelska.

filetypes-icon_64.pngFilTyper

Deskbar:Inställningar
Position:/boot/system/preferences/FileTypes
Inställningar:~/config/settings/FileTypes settings
~/config/settings/mime_db/* - Lagrar alla MIME-typer som mappar.

Please refer to topic Filetypes and the workshop Filetypes, Attributes, Index and Queries that explains most of this preference panel.