Preklad tejto stránky zatiaľ nie je dokončený. Dovtedy sa nedokončené časti zobrazia v anglickom origináli.
Obsah
Prípravy
Vytváranie vlastného typu súboru
Ikona
Rozpoznávanie súborov
Popis
Preferované aplikácie
Ďalšie atribúty
Indexovanie
Vypĺňanie údajov
Prehľadávanie databázi

Workshop: Typy súborov, atribúty, index a požiadavky

Toto je workshop na ukázanie využitia Atribútov, Požiadaviek, Indexu a vlastných Typov súborov. Ako príklad si vytvoríme databázu na udržanie prehľadu vo vaších DVD.

index Prípravy

Najprv sa rozhodnime aký typ súboru a aké atribúty poslúžia našim potrebám. Pôvodne som chcel použiť Záložkový súbor s odkazom na stránku IMdB, ale Haiku nemá momentálne prehliadač so „záložkami“ ako NetPositive v BeOS, tak som vymyslel toto: Samotný súbor bude obrázok JPEG na obal DVD.
Vďaka WebPositive má teraz Haiku znova prehliadač používajúci súbory záložiek, takže môžeme ako základný typ súboru pre naše databázové súbory použiť aj súbor záložiek namiesto súboru obrázka.
V každom prípade pridáme k týmto súborom niekoľko atribútov. Tu sa musíme rozhodnúť, či budeme neskôr vyhľadávať súbory požiadavkami (potom musíme pridať index) a ak, tak aký typ atribútu by to mal byť. Čísla (int, float) možno vyhodnocovať inak ako text (</=/> vs. je/obsahuje/začína).

Tu sú atribúty, ktoré by som chcel vidieť pri mojich DVD:

index Vytváranie vlastného typu súboru

Zapnite nastavenia Typov súborov, a kliknite na tlačidlo Pridať... pod hierarchickým zoznamom naľavo. Otvorí sa malé okno a vyberiete si v akej skupine MIME bude váš nový typ súboru. Taktiež môžte vytvoriť úplne novú skupinu. Dajme ho do „application“ a nastavme "Interný názov" na DVDdb.

filetypes-new-file-type.png

Teraz sa otvorí panel pre nový typ súboru DVDdb:

filetypes-dvddb.png

index Ikona

Dvojitým kliknutím na ikonu otvoríte Icon-O-Matic na navrhnutie ikony pre váš typ súboru. Taktiež môžte pretiahnuť ikonu z iného typu, môžno ako začiatok pre upravenú verziu.

index Rozpoznávanie súborov

Môžte pridať prípony ako .txt .jpg .mp3 na rozpoznanie súborov podľa ich prípony. Je to užitočné, keď pracujete so súbormi zo systému, ktorý nepoužíva typy MIME. To pre náš príklad nepotrebujeme.

index Popis

index Preferované aplikácie

Toto pop-up menu zobrazuje list všetkých aplikácií, ktoré môžu otvoriť tento konkrétny typ súboru. Odtiaľ môžete vybrať, ktorý program by sa mal spustiť, pri otvorení takéhoto súboru dvojitým kliknutím.

Vybrať... otvára okno, kde si môžete vybrať aplikáciu ktorá otvorí súbory tohoto typu. Tu nastavíme Prehliadač Obrázkov pre zobrazenie obalu DVD.
Rovnaký ako... otvára okno, kde môžete vybrať akýkoľvek súbor ktorý už má vybranú tú preferovanú aplikáciu, ktorú potrebujete.

index Ďalšie atribúty

Sem zadáme všetky vlastné atribúty, ktoré sme si vybrali v našej príprave. Kliknutie na tlačidlo Pridať... otvorí panel na zadanie všetkých údajov nového atribútu. Existujúci atribút môžete upraviť dvojitým kliknutím.

filetype-extra-attribute.png

Teraz vložme všetky informácie pre naše atribúty:

Vnútorný názovTyp atribútuindexované?Popis
DVDdb:title text áno Názov filmu
DVDdb:genre text áno Žáner
DVDdb:url text nie URL
DVDdb:cast text áno Režisér/obsadenie
DVDdb:plot text nie Zápletka
DVDdb:rating int-32 áno Hodnotenie 1 až 10
DVDdb:coord text nie Polička
DVDdb:lent text áno Požičané komu

index Indexovanie

Predtým ako začneme zadávať data do našej databáze DVD, mali by sme pridať určité atribúty do Indexu. Iba indexované atribúty možno použiť rýchle Požiadavky Haiku.
Tak, čo budeme v budúcnosti hľadať? Pravdepodobne sa nebudeme pýtať „čo je na súradnici B4 v mojej poličke?“ alebo „obsahuje IMdB URL alebo zápletka filmu slovo 'pope-shenooda'?“.

To necháva tieto atribúty:

Vnútorný názovTyp atribútu
DVDdb:titletext
DVDdb:genretext
DVDdb:casttext
DVDdb:ratingint-32

Aby sme ich zindexovali, otvoríme Terminál a jednoducho pridáme jeden atribút po druhom:

mkindex -t string DVDdb:title
mkindex -t string DVDdb:genre
mkindex -t string DVDdb:cast
mkindex -t int DVDdb:rating

Možnosť -t definuje typ atribútu, ktorý je reťazec (string) pre všetky okrem hodnotenia, ktoré je celé číslo (integer).

index Vypĺňanie údajov

Teraz, keď je je všetko nastavené, môžme začať vypĺňať nejaké údaje. Keďže náš základný súbor je obrázok obalu, pôjdeme na online zdroje ako IMdB, vyhľadáme náš prvý film a uložíme obal alebo plagát do nového priečinka, kde chceme mať naše súbory DVDdb.

Po otvorení priečinku vidíme typické okno s jedným JPEG obrázkom.Pravým kliknutím zmeníme typ súboru na application/DVDdb s Doplnkom Typy súborov. Viac informácii k tomu nájdete v dokumente Typy súborov.

Teraz aktivujeme všetky atribúty našej DVDfb z Atribúty menu okna Trackera a popresúvame stĺpce ako chceme.

filetypes-dvddb-empty.png

Kliknutím na zatiaľ prázdny atribút (alebo stlačením ALT E) vstúpime do režimu úprav a vyplníme všetky údaje. Klávesmi TAB a SHIFT TAB sa môžete pohybovať medzi atribútmi.

V našom príklade zvyčajne začneme so stiahnutím JPG obalu a zmenením jeho typu na applications/DVDdb. Je tu aj iný elegantný spôsob ako vytvoriť súbor, s ktorým budeme pracovať. Jednoducho skopírujte prázdny súbor nášho typu do /boot/home/config/settings/Tracker/Tracker New Templates a premenujete ho na DVDdb.

Kliknutím pravým tlačidlom v okne nájdete novú možnosť v Nový... okrem základného „Nový priečinok“.

index Prehľadávanie databáze

Po niekoľkých hodinách ťažkej práce máme peknú malú databázu, ktorú môžte prehľadávať aby ste našli všetky vaše filmy Christiny Ricciovej, ktorých hodnotenie je 7 a viac :)

Môžete priradiť rozumné rozloženie atribútu pre výsledky požiadavky na konkrétny typ súboru.
Otvorte priečinok obsahujúci vaše DVDdb súbory a upravte atribúty tak, ako chcete mať zobrazované výsledky vyhľadávania. Skopírujte toto rozloženie s Atribúty | Kopírovať rozloženie.

Open /boot/home/config/settings/Tracker/DefaultQueryTemplates, create a new folder and rename it to group/filetype, replacing slashes with underscores; in our case "application_DVDdb".

Otvorte nový priečinok a vložte rozloženie s Atribúty | Vložiť rozloženie. Voilà:

query-dvddb.png