Preklad tejto stránky zatiaľ nie je dokončený. Dovtedy sa nedokončené časti zobrazia v anglickom origináli.

Atribúty

Atribúty sú dátové polia, ktoré patria súboru, no nie sú jeho súčasťou, teda napr. nepočítajú sa to veľkosti súboru a môžu sa kopírovať alebo meniť bez akejkoľvek manipulácie so samotným súborom. Systém používa tieto atribúty na ukladanie napr. veľkosti súboru, typu súboru alebo dátumu poslednej úpravy. Dá sa to prirovnať k iným operačným systémom a ich súborovým systémom.

Rozdiel je taký, že môžete pridať hocijaký atribút hocijakému súboru a zobraziť ho alebo ho urobiť upraviteľným v okne Trackera. Musíte iba definovať typ atribútu, ktorý chcete priradiť typu súboru (napr. reťazec, celé číslo alebo čas) a dať mu názov a popis.

Súbor samotný nemusí vôbec nič obsahovať. Pozrite sa napríklad na tieto súbory Ľudí:

people.png

Toto sú súbory s nulovou veľkosťou s priradenými atribútmi, atribút e-mailu osoby „John Nox“ používateľ práve upravuje v Trackeri.

Ak tieto atribúty indexujete, ako sa predvolene indexujú súbory Ľudí, E-mailov alebo zvuku, bude ich možné vyhľadať rýchlym systémom hľadania Haiku.

index Atribúty v Trackeri

Atribúty sa zobrazujú podobne ako databázy alebo tabuľky. V Trackeri môžete určiť, ktoré atribúty chcete mať zobrazené (stĺpce) a zoraďovať podľa toho zoznam súborov (riadky).

To sa robí tak, že v Trackeri kliknete na menu Atribútov a vyberiete atribúty, ktoré chcete zobraziť. Prípadne môžete jednoducho kliknúť na záhlavie stĺpca a vybrať položky z kontextového menu. Meniť poradie stĺpcov môžete jednoduchým pretiahnutím hlavičky stĺpca myšou na inú pozíciu. Ak stĺpec nepotrebujete, zbavíte sa ho pretiahnutím myšou von z okna.

Dvojitým kliknutím na čiaru deliacu dva atribúty v hlavičke sa automaticky zmení šírka stĺpcov na optimálnu.

Kliknutím na hlavičku stĺpca prepínate medzi vzostupným a zostupným usporiadaním. Stanoviť sekundárne usporiadanie môžete držaním klávesu SHIFT počas klikania na hlavičku stĺpca. Napríklad môžete zoradiť vaše súbory Ľudí podľa firmy a v tomto usporiadaní ich zoradiť podľa mena kontaktu. Sekundárne poradie je označené svetlejšie zafarbeným indikátorom vedľa hlavičky.

Úprava týchto atribútov je rovnako jednoduchá ako premenovanie súboru: Buď kliknite na položku alebo stlačte ALT E a presúvajte sa medzi atribútmi pomocou TAB a SHIFT TAB. ESC opustí režim úpravy bez použitia zmien.

index Atribúty v Termináli

Ak uprednostňujete príkazový riadok alebo plánujete pracovať s viacerými súbormi s použitím skriptovania, existuje niekoľko príkazov na ovládanie atribútov v Termináli.

Viac informácií o týchto príkazoch zistíte napísaním názvu príkazu nasledovaným „-h“ alebo „--help“.

index listattr

listattr lists a file's attributes, but by default doesn't show the contents of the attributes. For that, you need to add the parameter -l or --long.

usage: listattr [-l|--long] 'filename' ['filename' ...]

Z nášho obrázka hore:

 ~/people ->listattr Clara\\ Botters
File: Clara Botters
  Type     Size         Name
----------- --------- -------------------------------
MIME String     21 "BEOS:TYPE"
    Text     14 "META:name"
    Text     6 "META:nickname"
    Text     1 "META:company"

    Text     18 "META:address"
    Text     8 "META:city"
    Text     1 "META:state"
    Text     1 "META:zip"
    Text     1 "META:country"

    Text     1 "META:hphone"
    Text     13 "META:wphone"
    Text     1 "META:fax"
    Text     19 "META:email"
    Text     1 "META:url"

    Text     5 "META:group"
  Raw Data     20 "_trk/pinfo_le"
 
131 bytes total in attributes.

Okrem všetkých atribútov „META:*“, ktoré obsahujú kontaktné informácie, existujú ešte dva atribúty, ktoré spravuje systém:

Všimnite si obrátené lomítko po slove "Clara". V termináli sa musíte „vyhnúť“ špeciálnym znakom ako '"*\\$?!. Medzera medzi "Clara" a "Botters" je tiež jedným z nich. Tým pádom sa lomítko v skutočnosti nachádza pred medzerou, nie po slove "Clara".

index catattr

catattr zobrazí obsah konkrétneho atribútu súboru.

použitie: catattr [--raw|-r] názov_atribútu súbor1 [súbor2...]

A znova náš príklad:

 ~/people ->catattr META:city Clara\\ Botters
Clara Botters : string : Whelton

index addattr

addattr pridá súboru atribút a/alebo mu dá hodnotu.

použitie: addattr [-t typ] attr hodnota súbor1 [súbor2...]
  alebo: addattr [-f hodnota-zo-súboru] [-t typ] attr súbor1 [súbor2...]
 
     Typ môže byť:
         string, mime, int, llong, float, double, bool, icon, raw
         alebo číselná hodnota (ie. 0x1234, 42, 'ABCD', ...)
     Predvolený je „string“

Povedzme, že si Clara našla prácu v nadnárodnom Barkelbaer Inc., predtým prázdny atribút „Company“ zaplníme údajom, ktorý je typu „string“ (reťazec znakov):

 ~/people ->addattr -t string META:company Barkelbaer\\ Inc. Clara\\ Botters

index rmattr

rmattr úplne odstráni atribút zo súboru.

usage: rmattr [-p] attr filename1 [filename2...]

Aj keď by bolo praktickejšie vôbec nevypĺňať atribút „Fax“, môžete ho úplne odstrániť zo súboru Clary napísaním:

 ~/people ->rmattr META:fax Clara\\ Botters

index copyattr

copyattr skopíruje atribút z jedného alebo viacerých súborov do druhého. Štandartne sa obsah súboru neskopíruje.

použitie: copyattr <možnosti> <zdroj> [ ... ] <cieľový priečinok>

Ak chcete skopírovať atribúty a aj dáta samotného súboru, môžete pridať možnosť „-d“ alebo „--data“.