Атрибути (Attributes)

Атрибути - це поля даних, які відносятся до файлу, але не є його частиною. Вони не враховуються при підрахунку розміру файлу і можуть бути скопійовані або видалені без зміни самого файлу. Система використовує атрибути для зберігання, наприклад, розміру ,типу файлу, дати його останньої зміни і т.д. Так само яу в інших операційних системах.

Відмінність полягає в тому, що Ви можете додати будь-який атрибут до будь-якого файлу, потім відобразити і зробити його таким , що можна редагувати у вікні Tracker. Вам потрібно лиш визначити якого типу атрибут Ви бажаєте додати до файлу (наприклад: стрічка, ціле число і час), дати визначення і опис.

І взагалі файл може не містити жодної інформації. Подивімося на файли контактів наприклад:

people.png

Як ви бачете усі файли мають нульовий розмір разом з атрибутами і атрибут E-mail в контакта "John Nox" редагується прямо з Tracker'а.

Якщо проіндексувати атрибути в контактів, листів або звукових файлів, то стане можливим робити пошук за допомогою швидкої системи запитів.

index Робота з атрибутами в Tracker'i

у Tracker'і атрибути відображаються, як у базі даних або таблиці. Можна вибрати, які атрибути відображати і відсортувати список файлів за ними

Відкрийте Tracker, клікніть по пункту меню Атрибути (Attributes) і виберіть атрибути, які вихочете відобразити. Також можна просто клікнути по заголовку колонки і відмітити елементи в контекстному меню. Можна поміняти колонки з атрибутами, якщо потягнути їх за заголовок, або видалити непотрібну колонку, якщо перетягнути її за межі вікна.

Подвійно клікніть мишкою по лінії, що знаходиться між двома заголовками атрибутів і ширина колонки автоматично зміниться згідно найдовшого атрибута.

Клікніть по заголовку колонки, щоб відсортувати список. Ви можете встановити вторинне сортування коли утримувати клавішу SHIFT і клікнути по заголовку колонки. Наприклад, відсортуйте файли контактів по компанії і по імені контакту.Вторинне сортування буде відмічене світлим індикатором поряд іззіголовком.

Редагування атрибутів є такою ж простою операцією як і переіменування файлу: клікніть по стрічці або натисніть ALT E для переміщення по атрибутах використовуйте клавіші TAB and SHIFT TAB. КлавішаESC дозволить вийти з режиму редагування без збереження змін.

index Робота з атрибутами в Terminal'i

Якщо Ви надаєте перевагу командній лінії або плануєте працювати з великою кількістю файлів при допомозі скриптів , то існує кілька команд для керування атрибутами в Terminal'i.

index listattr

listattr - показує список атрибутів, але не їх вміст .

usage: listattr 'filename' ['filename' ...]

Приклад:

 ~/people ->listattr Clara\\ Botters
File: Clara Botters
  Type     Size         Name
----------- --------- -------------------------------
MIME String     21 "BEOS:TYPE"
    Text     14 "META:name"
    Text     6 "META:nickname"
    Text     1 "META:company"

    Text     18 "META:address"
    Text     8 "META:city"
    Text     1 "META:state"
    Text     1 "META:zip"
    Text     1 "META:country"

    Text     1 "META:hphone"
    Text     13 "META:wphone"
    Text     1 "META:fax"
    Text     19 "META:email"
    Text     1 "META:url"

    Text     5 "META:group"
  Raw Data     20 "_trk/pinfo_le"
 
131 bytes total in attributes.

Поза всіма "META:*" атрибутами, які зберігають контактну інформацію. є також два , якими керує система:

Зверніть увагу на бекслеш після "Clara". В Terminal'i Ви можете відміняти спеціальні символи такі як '"*\\$?!. Пробіл між "Clara" і "Botters" також є таким. Отже бекслеш є насправді попереду пробілу а не після "Clara".

index catattr

catattr - виводить вміст вказаного атрибуту файлу.

usage: catattr [--raw|-r] attr_name file1 [file2...]

Приклад:

 ~/people ->catattr META:city Clara\\ Botters
Clara Botters : string : Whelton

index addattr

addattr - дозволяє додати атрибут і (або) заповнити його вміст.

usage: addattr [-t type] attr value file1 [file2...]
  or: addattr [-f value-from-file] [-t type] attr file1 [file2...]
 
     Type is one of:
         string, mime, int, llong, float, double, bool, icon, raw
         or a numeric value (ie. 0x1234, 42, 'ABCD', ...)
     The default is "string"

Припустимо Clara влаштувалась на роботу в Barkelbaer Inc., Ви можете тепер заповнити атрибут "Company", який раніше був пустим наступним чином:

 ~/people ->addattr -t string META:company Barkelbaer\\ Inc. Clara\\ Botters

index rmattr

rmattr - дозволяє повністю видалити атрибут файлу.

usage: rmattr [-p] attr filename1 [filename2...]
     'attr' is the name of an attribute of the file
     If '-p' is specified, 'attr' is regarded as a pattern.

хоча просто можна би було не заповняти атрибут "Fax" , але ви можете повністю видалити цей атрибут в файлу Clara:

 ~/people ->rmattr META:fax Clara\\ Botters

index copyattr

copyattr дозволяє зкопіювати атрибути з одного або дікількох файлів на інший. По замовчуванню вміст файлу не \\ копіюється.

Usage: copyattr <options> <source> [ ... ] <destination>

Якщо Ви забажаєте скопіювати не тільки атрибути але і вміст файлу слід додати опцію "-d" або "--data".


Більше інформації про команди і їх опції можна отримати після введення команди з опцією "-h" або "--help".