Preklad tejto stránky zatiaľ nie je dokončený. Dovtedy sa nedokončené časti zobrazia v anglickom origináli.

magnify-icon_64.png Lupa

Panel:Aplikácie
Umiestnenie:/boot/system/apps/Magnify
Nastavenia:~/config/settings/Magnify_prefs


Lupa zobrazuje zväčšenú verziu oblasti pod kurzorom myši.

magnify.png

At the top you'll find the size and magnification level of the area. "64 x 32 @ 8 pixels/pixel" means that you look at a 64x32 pixel rectangle around your mouse pointer and every pixel is enlarged by a factor of 8.

Podtým je farba pixelu, ktorý je označený červeným orámovaním. Jeho farba je uvedená v RGB a šestnástkovej hodnote.
Môžete použiť / / / na posunutie orámovania na iný pixel.

Na meranie vzdialenosti a zarovnávanie objektov môžete pridať maximálne 2 modré krížiky mušky pomocou ALT H. Ich X/Y súradnice vzhľadom k hornému ľavému rohu a, ak sú obe pridané, vzájomné X/Y vzdialenosti, sú zobrazené dolu.
Môžu byť presúvané pomocou / / / . Aktívna muška je označená písmenom "x".

You can move the mouse pointer pixel by pixel with ALT  / / / .

Clicking on the pop-up menu or right-clicking into the pixel grid gives you a number of options:

Uložiť obrázokALT S Uloží súčasné zobrazenie ako obrázok PNG.
Kopírovať obrázokALT C Kopríruje súčasné zobrazenie do schránky.
Show infoALT T Shows additional information.
Pridať muškuALT H Pridá mušku, ktorú môžete presúvať
Odstrániť muškuALT SHIFT H Odstráni naposledy pridanú mušku
Show gridALT G Shows a grid overlay.
Freeze imageALT F Stops updating the magnification area.
Prilepiť súradniceALT I Pokračuje v obnovovaní priblíženej oblasti, ale nesleduje viac kurzor myši.
Urobiť štvorecALT / Vráti späť štvorcovité zobrazenie po zmene veľkosti okna.
Zmenšiť veľkosť oknaALT - Zmenší priblíženú oblasť okolo kurzora.
Zväčšiť veľkosť oknaALT + Zväčší priblíženú oblasť okolo kurzora.
Zmenšiť veľkosť pixlaALT , Zmenší priblíženie.
Zväčšiť veľkosť pixlaALT . Zväčší priblíženie.