magnify-icon_64.png Lupa

Panel:Aplikácie
Umiestnenie:/boot/system/apps/Magnify
Nastavenia:~/config/settings/Magnify_prefs


Lupa zobrazuje zväčšenú verziu oblasti pod kurzorom myši.

magnify.png

Navrchu nájdete veľkosť a úroveň priblíženia oblasti. "32 x 32 @ 8 pixlov/pixel" znamená, že sa pozeráte na štvorec 32x32 pixlov okolo vášho kurzora a že každý pixel je zväčšený 8-krát.

Podtým je farba pixelu, ktorý je označený červeným orámovaním. Jeho farba je uvedená v RGB a šestnástkovej hodnote.
Môžete použiť / / / na posunutie orámovania na iný pixel.

Na meranie vzdialenosti a zarovnávanie objektov môžete pridať maximálne 2 modré krížiky mušky pomocou ALT H. Ich X/Y súradnice vzhľadom k hornému ľavému rohu a, ak sú obe pridané, vzájomné X/Y vzdialenosti, sú zobrazené dolu.
Môžu byť presúvané pomocou / / / . Aktívna muška je označená písmenom "x".

Môžete presúvať kurzor myši po pixloch pomocou OPT  / / / .

Kliknutie na vysúvacie menu vám dáva viacero možností:

Uložiť obrázokALT S Uloží súčasné zobrazenie ako obrázok PNG.
Kopírovať obrázokALT C Kopríruje súčasné zobrazenie do schránky.
Skryť/zobraziť infoALT T Prepne zobrazenie všetkých dodatočných informácií.
Pridať muškuALT H Pridá mušku, ktorú môžete presúvať
Odstrániť muškuALT SHIFT H Odstráni naposledy pridanú mušku
Skryť/zobraziť mriežkuALT G Prepne zobrazenie mriežky
Zmraziť/rozmraziť obrazALT F Zastaví/pokračuje v obnovovaní priblíženej oblasti.
Prilepiť súradniceALT I Pokračuje v obnovovaní priblíženej oblasti, ale nesleduje viac kurzor myši.
Urobiť štvorecALT / Vráti späť štvorcovité zobrazenie po zmene veľkosti okna.
Zmenšiť veľkosť oknaALT - Zmenší priblíženú oblasť okolo kurzora.
Zväčšiť veľkosť oknaALT + Zväčší priblíženú oblasť okolo kurzora.
Zmenšiť veľkosť pixlaALT , Zmenší priblíženie.
Zväčšiť veľkosť pixlaALT . Zväčší priblíženie.